YATIRIM SÖZLÜĞÜ

YATIRIM HAKKINDA HER ŞEY

Makro Ekonomik Veriler Ve Para Birimine Etkileri

Bu bilgileri arkadaşlarınla paylaş:

Ülke Ekonomisini Etkileyen Makro Ekonomik Veriler Ve Para Birimine Etkileri

Ülke ekonomisi dengeli olduğu sürece, yabancı yatırımcıların ülkeye yatırım yapma istekleri artar ve ulusal para değer kazanmış olur.

Bir ülkenin ekonomik dengelerini etkileyen başlıca makro ekonomik etkenler ise şu şekildedir;


Cari İşlemler ve Ödemeler Dengesi

Türkiye gibi,gelişmekte olan ülkelerde, cari işlemler açığının artması ekonomik büyümenin artışına işaret edebilir.Fakat cari açığın artması devletin giderek borçlandığını gösterir ve enflasyonu arttırıcı bir unsurdur. Ancak gelişmiş ülkelerde, yani tüketiminden daha fazla üretebilen ülkelerde cari fazla oluşur ve ülke dış finansman yoluyla büyümesini sağlayabilir.


İşsizlik Oranı

İşsizlik oranı, çalışmak istediği halde iş bulamayan hane halkının, nüfustaki toplam işgücüne oranıdır.

Bir ülkede işsizlik oranı yükselmeye başlarsa, hane halkı daha az gelir elde eder. Buna bağlı olarak ülke genelinde  tüketim azalmaya başlar.Tüketimin azalması ise firmaların üretimlerini yavaşlatmasına ve personel azaltımına gidilmesine sebep olur.

İşsizlik oranının düşmesi ise, hane halkının gelirinde artışa yol açar ve tüketimin canlanmasına sebep olur.Artan talebi karşılamak için firmalar daha fazla üretir ve daha fazla personele ihtiyaç duyar.

İşsizliğin düşük olması ülkede daha fazla üretime sebep olduğu için ekonomik büyümeyi olumlu destekler.

İşsizlik verisi ülkenin ekonomik durumunu hakkında uzun vadeli fikir veren bir göstergedir. İşsizliğin düşük olduğu ülkelerin para birimi değer kazanırken, yüksek olduğu ülkelerde değer kaybeder.


Enflasyon

Enflasyon, mal ve hizmetlere olan talebin karşılanamaması durumunda ortaya çıkar.

Ekonomide üretim miktarından fazla talep oluşursa mal ve hizmetlere ödenmeye razı olunan fiyat artar.  Bu durum fiyatlar genel seviyesini yükselterek enflasyon oluşumuna sebep olur.

Enflasyon oranı arttığında, üretim verimliliği azalır ve üretimden aracı kuruluşlara fon akışı başlar. Enflasyon oranının, optimal seviyeden aşağı inmesi durumunda ise ticari ve mali sektörde durgunluk yaşanır.

Enflasyon rakamının optimal seviyede olması üretimde dengeli bir durum oluşturur böylece üretim verimliliği ve aracı kurum faaliyetlerinde  de verimlilik oranı artış gösteririr.

Enflasyon rakamı makul bir seviyede olduğu sürece iç talebin canlı olmasını sağlar ve ekonomik büyümeyi olumlu destekler.

Ancak enflasyon yüsek seviyelerde olduğunda ülkede gelir adaletsizliğine sebep olup, ekonomik büyümeyi ve istikrarı olumsuz etkileyebilir.


Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

  1. GSYİH ülkenin ekonomik büyüklüğünü ölçmeye yarayan önemli göstergelerden biridir.

  2. GSYİH, bir ülke sınırları içerisinde, belli bir zaman diliminde üretilen tüm nihai mal ve hizmet toplamının ülkenin para birimi cinsinden değeridir.

  3. GSYİH'daki değişim, ülke ekonomisindeki büyümeyi veya daralmayı gösteren önemli bir makroekonomik veridir.

  4. GSYİH genellikle yıllık olarak ölçülen bir göstergedir ve kişi başına GSYİH’nın artması bir ekonomideki yaşam standartlarıyla doğru orantılıdır.

  5. Bir ülkenin GSYİH’nın yükseliyor olması, o ülkedeki yaşam standartının da yükseliyor olduğu anlamına gelir.


Faiz Oranları

Döviz fiyatlarını etkileyen en önemli nedenlerden biri de  ülkedeki faiz oranlarıdır.

Ülkeler arasındaki faiz oranı farkları döviz kurlarının dalgalanmasına yol açar. Uluslararası sermaye faizin az olduğu ülkeden, çok olduğu ülkeye doğru hareket eder.

Dolayısıyla, bir ülkenin faiz oranlarının artması para biriminin değerlenmesine,düşmesi ise değer kaybetmesine yol açar.


NASIL YATIRIMCI OLABİLİRİM?

Sizi InvestAZ dijital yatırım dünyası ile tanışmaya davet ediyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek hemen e-yatırımcı olabilirsiniz.

  • Yan tarafta bulunan Demo Hesap formunu doldurarak ücretsiz e-yatırım hesabı açabilirsiniz.

    • Gerçek hesap açma başvurusunda bulunarak yatırım dünyasının kapılarını açabilirsiniz.

  • Hesabınızı fonladıktan sonra işlemlerinize kolayca başlayabilirsiz.

Ücretsiz Hesap AçYATIRIMA BAŞLA