PAY PİYASASI İŞLEM TÜRLERİ

Pay Hisse Senedi Piyasasında işlem türleri ile yatırımlarınızda piyasanın avantajlarını kullanmaya başlayın.

KREDİLİ İŞLEM

Aracı kurumun; menkul kıymet alım satımında kullanılmak üzere sahip oldukları portföy büyüklüğünün üzerinde bir tutarda işlem yapabilmesi için yatırımcılarına belirli yüzdesel oranlar uygulayarak tanımlamış olduğu limitlerdir.

ÖDÜNÇ İŞLEM

Takasbank tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafınca onaylanmış tür ve miktarda teminat göstererek belirli bir dönem için pay senedi ödünç almak isteyen yatırımcılarla,  pay senedi ödünç vermek isteyen yatırımcıların karşılaştığı organize piyasaya "Ödünç Pay  Piyasası" adı verilmektedir.

Pay senedini elinde bulunduran yatırımcı ödünç vererek ek gelir elde etme imkanına sahip olur. Pay senetlerinin mülkiyeti kendisine aittir. Vade içerisinde işleme konu olan pay senetlerinde sermaye artırımı veya temettü ödemesi gibi hakların doğması durumunda bu haklardan ödünç verem yatırımcı yararlanmaktadır.


AÇIĞA SATIŞ

Yatırımcılar genellikle yatırım ürünlerinin değerler kazanmasını hedeflemektedir. Bu nedenle portföye eklenecek olan yatırım ürünlerinin ileri tarihte değerinin yükselmesi beklenir. Fakat bu beklenti her zaman gerçekleşmediği gibi, yükseliş yerine düşüşler de meydana geldiğinde kâr edilmek üzere açığa satış işlemi geliştirilmiştir.  Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.


Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı ve Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarında işlem gören paylardan A ve B Grubuna dâhil olanlar ile Borsa Yatırım Fonları hem kredili hem de açığa satış işlemlerine konu olabilmektedir. C ve D gruplarında yer alan paylar, hangi pazarda işlem gördüğüne bakılmaksızın kredili işleme ve açığa satış işlemine konu olamaz.

Eğitim ve Ürünlerimiz hakkında sizi bilgilendirelim:
Yatırımcı Destek Hattımız
0(212)238 8888