InvestAZ'nin Yatırım Felsefesi

Bizim yatırıma olan bakış açısımız kaynağını doğadan alır. Çünkü yaşamdaki tüm canlılar yatırımcıdır.


InvestAZ Felsefemiz


Felsefemiz


Biz, siz ve doğadaki canlı varlıkların tümü yatırımcıdır.


Yatırımcılığı pratikte uygulamıyor olabilirsiniz. Yatırımcı olduğunuzu unutmuş olabilirsiniz. Hatta daha önce kimse size yatırımcı olduğunuzu söylememiş olabilir. Gerekçesi ne olursa olsun, kabullenmesi ne kadar karmaşık görünürse görünsün gerçek değişmiyor.


Evet, siz de bir yatırımcısınız. Sadece kaotik evrendeki kararlı varlığınızı sürdürebilmek için yatırımcı olmayı benimsemeli ve sürdürmelisiniz.


Hiçbir maddenin durağan olmadığı bir evrende yaşıyoruz. Dünya’mız, üzerinde yaşayan canlı ve cansız varlıklar, uydumuz Ay, Güneş’imiz, yıldızlar, içerisinde yaşadığımız galaksi, kısacası her şey belirli çekim güçlerinin etkisi ile sonsuz bir hareket ve devinim içerisinde yol alıyor.


Dünya’nın bir yanında güneş açarken, diğer yanında yağmur yağıyor, bir taraf gündüzü ve kışı yaşarken diğer taraf geceyi ve yazı yaşıyor. Ancak hiçbir “şey” kaybolmuyor, durağanlaşmıyor.


Yaşamsal kararlarımız ancak doğanın kararları ile eşgüdümlü olduğu müddetçe bizleri arzuladığımız sonuçlara ulaştırıyor. Olasılıklar ve sonuca giden yollar kendi içine doğru kesilmeden çemberler çizerek gidiyor, gittikçe dönüyor ve döndükçe de varlığını sürdürüyor. Tıpkı Fibonacci sayı dizisinin ortaya çıkardığı ve hem düzenin içerisindeki düzensizliği hem de düzensizliğin içerisindeki düzeni yansıtan mükemmel spiral şekli gibi. İşte siz, bir birey ya da kurum olarak bu kaos düzeninin içerisinde ancak bir “yatırımcı” olarak varlığınızı kararlı bir şekilde sürdürebilirsiniz.


Bu güne kadar yatırımcılığı hep riskleriyle, kazalarıyla, kısacası olumsuzluklarıyla öğrendiniz. Kaos ile karmaşanın farkını bilmeyenler tarafından aktarıldı size yatırımcılık. Kendinizi kıpkırmızı bir okyanusta onlarca yırtıcı canlının arasında yapayalnız hissetmenizi istediler.
Yatırım ile Doğa'nın ilişkisi; InvestAZFelsefesini doğadan alan InvestAZ, yatırımcılaraiçlerinde kayboldukları karmaşadan sıyrılıp, yatırımlarını bir kuş gibi özgürce yapabilecekleri ve kontrol edebilecekleri, birikimlerini bir ormana dönüştürebilecekleri yatırım ortamı sağlar.

Yatırım ile Doğa'nın ilişkisi; InvestAZ


Bugün, buna “DUR!” demenin tam zamanı.

Biz, yatırım ve yatırımcı kavramlarına bakış açımızı, doğadan ve evrenden aldığımız ilhama borçluyuz. Kaosu anlıyor, sonuca giden yolun sınırsızlığını biliyoruz. 

Yatırıma ürkütücü değil, gerçekçi ve dostça bakıyoruz. Yatırım araçlarını birer enstrüman, yatırımcıyı o orkestranın şefi olarak konumlandırıyoruz. Her enstrümanın farklı bir sese sahip olduğuna inanıyor, farklı sesleri armoniye oturtanın orkestranın şefi olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve yatırımın doğasına bu açıdan bakıyor, tasarım ve sanatın bileşimini kazanca açılan kapının anahtarı olarak kullanıyoruz.


Yatırım Orkestrasının Şefi Olun.

Düzenin içerisindeki düzene ve düzensizliğin içerisindeki düzene bakıyor, “yatırımcı”nın olması gerektiği anda, olması gerektiği yerde, doğru kararı vermesini sağlıyoruz.

Riski, kazancı, kazanca götüren fırsatı ve kayba götüren riski iyi tanıyoruz. InvestAZ ailesi olarak sanat olarak gördüğümüz yatırımcılığı sizinle, yani tüm yatırımcılarla buluşturuyoruz.Image title

InvestAZ, Avrupa kültür ve sanat dünyasına yüzyıllardır yaptığı desteklerle

İtalyan Rönesansı'nı etkileyen Medici Ailesi'nin son prensi Don Ottaviano de
Medici'yi İstanbul ofisinde ağırladı.

Evet siz yatırımcısınız ve artık
bunu biliyorsunuz...