A'dan Z'ye YATIRIM
SPK LİSANSLI, GENİŞ YETKİLİ ARACI YATIRIM KURULUŞU

YASAL BİLDİRİMLER

 • InvestAZ Müşterilerimizin hesap açılışı sırasında belirlenmiş iç kontrol prosedürlerimiz, çerçeve sözleşmeler ve yasal mevzuat gereği alınan irtibat bilgileri ve benzeri bilgiler, çeşitli aşamalarda güvenlik sebebiyle doğrulama işlemlerinde kullanılmaktadır. Müşterinin veri tabanına kaydedilen kişisel bilgilerine yetkili kullanıcılar haricinde erişime müsaade edilememektedir.InvestAZ müşterilerine ait tüm bilgiler yasal mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve sürelerde arşiv ve muhafaza edilmektedir.


 • BIST pazar ve piyasalarına, pay senetleri, borsa yatırım fonları, varantlar, vadeli işlem ve opsiyon işlemleri emirleri için InvestOR online giriş bölümünden, E-şube’den , veri yayın ekranları ve mobil uygulamalardan iletilebilmektedir.Elektronik ortamda iletilen emirlerin gerçekleşmesi, emir fiyat değişikliği, emir iptali ve benzeri işlemler online olarak takip edilebilir.Emir iletmek, değiştirmek iptal etmek gibi işlemleri yapmak isteyen InvestAZ müşterileri ayrıca telefon yoluyla şirket merkezimizi arayarak müşteri temsilcilerimiz aracılığı ile emirlerini iletebilirler.Kaldıraçlı alım satım işlemleri ve CFD (fark kontratları) işlemleri ; müşterilere tahsis edilen Meta Trader işlem platformu ve mobil uygulamalarıyla yoluyla iletilmektedir. Sermaye piyasası araçları için takas, itfa, vade sonu ve tasfiye süreçleri; ilgili borsa, pazar ve piyasa kurallarına göre yerine getirilmektedir.


 • Elektronik ortamda emir iletiminde kullanılan işlem platformları; online işlem merkezi, BIST pay senedi ve VIOP işlemleri için veri yayın ekranları ile mobil uygulamalar ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri için Meta Trader 4’dür. Online işlem merkezi için güvenlik yukarıda açıklanmıştır. Emir iletiminin kesintiye uğraması durumunda alternatif işlem yöntemleri, merkez ve merkez dışı örgütlerin aranarak telefonla emir iletilmesi veya veri yayın ekranlarından emir iletimidir. Veri yayın ekranlarında ise müşterilerin emir ve hesap işlemlerinin tamamı, müşteri bilgisayarı ile kurumumuzun sunucu sistemleri arasında gerçekleşmektedir. Müşterinin işlem bilgileri veri yayın kuruluşu sunucu sistemleri aracılığıyla değil, doğrudan iletilmektedir. Bir kullanıcının işlem yapma yetkisi, izinleri ve limitleri daima kurumumuzun sunucularında tanımlanmaktadır. Tüm işlemlerde istek sunucuya iletilmeden önce müşteri onayı alınmaktadır. Müşterilerimiz tercihe göre, onay aşamasını işlem platformu ayarlarından kapatabilmektedir. Bu işlemlerin tamamında“varsayılan” olarak müşteri onayı zorunlu tutulmaktadır. Sunucu yazılımları ve web servisleri ile yapılan haberleşmede SSL sertifikasıkullanılmaktadır. Şifre bilgileri, cihazın saklama alanlarında (hard disk – SD bellek vb.) saklanmamaktadır. Müşteri cihazları ile sunucu arasında yapılan haberleşmede, şifre bilgisi MD% algoritmasından geçirildikten sonra iletilmektedir. Memory Dump vb. yöntemlerle şifreyi geri oluşturmak mümkün değildir. Müşterilerin yaptığı işlemlere ait log kayıtları, farklı seviyelerde saklanmaktadır. Kullanıcı bilgisayarında saklanan log dosyalarının kapsamını sınırlandırabilmektedir. Sisteme girilen emirlerin log kayıtları,ayrı bir şifreli formatta saklanmaktadır. İşlem terminallerine ilişkin programların kılavuzları yayınlanmakta, müşteri eğitimleri doğrudan yetkili personel tarafından verilmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri için Meta Trader 4 işlem platformu kullanılmaktadır. Müşterilerin emir iletimi ve tüm hesap hareketlerini görüntülemek için kullandıklarıişlem platformunun güvenliği SSL sertifikası ile sağlanmaktadır. Müşterilerin işlem platformuna giriş yaptığı kullanıcı adı ve şifreler elektronik ortamda SMS ile gönderilmektedir. Kullanıcı şifre değişikliği istediği zaman yapabilmektedir. Şifreler veri tabanımızda kriptolu olarak saklanmaktadır. Yasal mevzuat gereği, acil ve beklenmedik durum planı kapsamında kaldıraçlı alım satım işlemlerindeki tüm süreçleri yerine getiren sunucularımız aktif-aktif mimari ile çalışmaktadır. Aktif sunucuya erişimde kesinti yaşanması durumunda aktif –aktif mimarisinde bulunan yedek sunucu otomatik olarak devreye girmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde işlem platformu; Windows, IOS ve Android işletim sistemlerini desteklemektedir. Yazılım güncellemeleri otomatik olarak tek merkezden müşterilere iletilmektedir. Müşterilerimizin işlem platformlarında yaşayabilecekleri teknik aksaklıklar olması durumunda, alternatif yöntem olarak telefon yoluyla, yetkili müşteri temsilcilerine ulaşılması ve gerekli kimlik teyitlerinden sonra emir iletimlerini gerçekleştirmeleri mümkün olacaktır.


 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

  InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Invest AZ) Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinize ilişkin Anayasal güvence altına alınmış olan kişisel hak ve özgürlüklerinize saygı duyar, söz konusu kişisel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda en iyi gayreti gösterir müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.


  InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den yatırım hizmeti almak, ürün temin etmek ya da Invest AZ ve sunmuş olduğu hizmetler ile ürünlere ilişkin bilgi almak amacıyla bildirdiğiniz veya Invest AZ olarak çeşitli kanallarla temin ettiğimiz kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.


  Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, internet şubelerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, vb gibi yöntemler ile Kurumumuz müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zamanaşımı ile uyuşmazlık ortaya çıkması halinde bu süre ile sınırlı olmamak üzere uyuşmazlık konusu olay sonuçlanıncaya kadar geçecek süre hariç Invest AZ ile olan müşteri ilişkiniz devam ettiği sürece saklanmakta ve işlenmektedir.


  InvestAZ, kişisel verilerinizi;

  • o   kanunen alınmasının zorunlu olması,

  • o   bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,

  • o   hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

  • o  InvestAZ’ye ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,

  • o  Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde InvestAZ lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı,


  • şartları ile toplamakta ve kurumumuzca ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, kurumumuzun mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti ile sermaye piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, yargı organları ile diğer yasal mercilere, mevzuatın izin verdiği hallerde Şirketimizin destek hizmeti veya hizmet aldığı yurt içi – yurt dışı finansal kuruluşlara ya da diğer tüzel ve gerçek kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bilgi aktarımının gerekli olduğu kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Borsa A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

  InvestAZ, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi, yetkisiz kişilerin erişimlerinin engellenmesi ve güvenli ortamlarda saklanması amacıyla, yetki erişimlerinin sınırlandırılması, şifreleme, personelimiz ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması, fiziki ortamda tutulan kişisel verilere ilişkin fiziki güvenlik önlemleri alınması gibi gerekli idari ve teknik önlemleri almış olup kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.


  Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;

  • o   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • o   kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

  • o   kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • o   yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • o   kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

  • o kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • o düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • o işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • o kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

  • haklarınız bulunmaktadır.

  • Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, Kişisel Veri Bilgi Talep Formu’nun doldurulmak suretiyle;

  • o   Genel Müdürlüğümüz ya da şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,

  • o   İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Genel Müdürlüğümüz adresine gönderilebilir,

  • o  Güvenli elektronik imzayla imzalayarak ya da InvestAZ müşterisi olmanız halinde Kurumumuzda kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine e-posta ile iletilebilirsiniz.

  Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak Kurumumuz cevabının 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır. • Borsa İstanbul yeni seans süreleri
 • Acil ve beklenmedik durum iş akışı
 • Yatırımcı bazında tedbir düzenlemesi
 • Gelişen işletmeler piyasası (GIP) risk bildirim formu
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın 395 Nolu Genelgesi "Yatırımcı Bazında Tedbir .Düzenlemesi" 03 Eylül' de yürürlüğe girmektedir.
 • Kaldıraçlı alım satım işlemlerine İlişkin risk bildirim formu
 • Yatırımcı beyanı
 • MKK e-CAS 2.0 engelleme aşaması bilgilendirmesi ile e-CAS aboneliği ve e-yönet portalı üyeliği.
 • Serbest işlem platformu (SIP) risk bildirim formu
 • Varant benzeri sermaye piyasası araçları risk bildirim formu
 • Kapanış seansı, kapanış fiyatından işlemler ve tek fiyattan işlemler uygulama esasları hk.
 • Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V, No:125 “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin 9 uncu maddesinde öngörüldüğü üzere “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

  UYARI

  Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

  RİSK BİLDİRİMİ

  İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

  2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

  3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

  4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

  5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

  6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

  7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

  8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

  İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
Eğitim ve Ürünlerimiz hakkında sizi bilgilendirelim:
Yatırımcı Destek Hattımız
0(212)238 8888

SİZİ ARAYALIM

WHATSAPPCANLI DESTEK
Ücretsiz Deneme HesabınaHEMEN BAŞLA