PAY PİYASALARINI KEŞFEDİN

Pay Piyasalarında işlem yapmak isteyen yatırımcılarımız için hisse senetleri piyasası pazarları aşağıda listelenmiştir.

HİSSE SENETLERİ PİYASASI PAZARLARI


BIST Pay Piyasasında; çeşitli pazarlar aracılığıyla halka açık şirketlerin payları, yeni pay alma hakları, borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalar ürünlerinde alım satım işlemleri yaparak yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz.


Tüm işlemler elektronik ortamda alım satım tercihlerine göre fiyat ve zaman önceliği kuralı ile “Sürekli İşlem”, “Piyasa Yapıcılı Sürekli İşlem” ve “Tek Fiyat” yöntemleri uygulanarak gerçekleşir.


SEMBOLPAZAR ADIAÇIKLAMA
ZYILDIZ PAZAR (Star)Eski adıyla Ulusal Pazar olarak bilinir. BIST100 endeksinde bulunan şirketler ile hisse senetleri halka açık olan ve piyasa değeri 100 Milyon  TL’nin üstündeki şirketlerin işlem gördüğü  pazardır
NANA PAZAR (Main)Piyasa değeri 100 Milyon TL ile 25 milyon TL arasında olan şirketlerin işlem gördüğü pazardır. 25 Milyon TL kriteri ilk kez halka arz edilen şirketler için geçerlidir. Daha önce halka arz edilmiş halka açık piyasa değeri 25 Milyon TL’nin altında olup Ana Pazarda işlem gören şirketler olabilir.
GGELİŞEN İŞLETMELER PAZARI
(Emerging Companies)
Halka açık piyasa değeri 25 Milyon TL’nin altında olan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin işlem gördüğü pazardır. Bu pazarda 2 yıl süreyle işlem gören şirketler Yıldız ve Ana Pazara geçiş başvurusunda bulunabilirler.
WYAKIN İZLEME PAZARI
(Watchlist)
Eski adıyla Gözaltı Pazarı olarak bilinir. İstenilen kriterleri sağlayamamış ve beklenen gelişmelerin oluşmadığı diğer pazarlardan çıkarılan şirketlerin paylarının işlem gördüğü pazardır.
KKOLLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI
(Collective and Structured Products)
Bu pazarda; Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları ile borsa yatırım fonları katılma belgeleri, aracı kuruluş varantları ve sertifikalar işlem görmektedir.
QNİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI
(Qualified Investor Trading Market)
BIST tarafınca belirlenmiş kriterleri taşıyan yatırımcılar nitelik yatırımcı statüsüne hak kazanabilmektedir. Halka arz olmadan sadece nitelikli yatırımcılara ihraç yapan şirketlerin paylarının sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem gören pazardır.
SPİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU
(Pre-Market Trading Platform)
Eski adı Serbest İşlem Platformudur. Halka açık statüde olmakla beraber payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden SPK tarafınca onay verilen şirket paylarının işlem gördüğü platformdur.

BİRİNCİL PİYASA

Pay ihraç eden şirketler (fon talep edenler) ile tasarruf sahiplerinin (fon arzedenler) doğrudan karşılaştıkları piyasadır. Pay Piyasasında halka arz edilecek payların birincil piyasa işlem saati 10:30-13:00 arasında yapılmaktadır.

TOPTAN SATIŞ İŞLEMLERİ

Önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, bir şirkete ait belirli bir miktarın üzerindeki alım satım işlemlerinin Borsa’da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesine toptan satış işlemleri adı verilir.

YENİ PAY ALMA HAKLARI İŞLEMLERİ

Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan yeni pay alma haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla  yeni pay alma hakları sıraları işleme açılır.Rüçhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli olan kurallarla işlem görür.