HİSSE SENEDİ PİYASASI'NI KEŞFEDİN

Pay Piyasalarında işlem yapmak isteyen yatırımcılarımız için hisse senetkeri piyasası pazarları aşağıda listelenmiştir.

HİSSE SENEDİ PİYASASI PAY GRUPLARI

Borsa’da işlem gören halka açık şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına yönelik olarak A,B, C ve D grubu olarak sınıflandırılmıştır. Payların dahil oldukları A, B, C, D grup bilgisi Borsa Günlük Bülteninde yer almaktadır.

 

Fiili Dolaşımdaki Pay değerleri bakımından, Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi itibarıyla FDP değerinin ortalaması;

 
 1) A Grubu : 30 milyon TL ve üzerinde
 2) B Grubu : 10 milyon TL’nin üzerinde ancak 30 milyon TL altında

 3) C Grubu : 10 milyon TL’nin altında

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank), Borsa Istanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen menkul kıymetler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur. Takasbank, ilgili mevzuatta öngörülen şekilde merkezi muhatap olarak sözleşmelerin alıcısına karşı satıcı ve satıcısına karşı alıcı rolünü üstlenir

Takas günü T+2 şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür.

Çoklu netleştirme sistemi uygulanır.

Ödemeler aynı gün hesaplarda biriken fonlarla yapılır.

Ödeme karşılığı teslim esası uygulanır.


HİSSE SENEDİ
TAKAS ESASLARI