Güvencelerimiz

InvestAZ, SPK izniyle faaliyet gösteren, Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesi bir kurumdur.

Sermaye Piyasası Kurumu


Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlar. Aracı kurumunuzun faaliyet izin ve yetki belgelerini buradan inceleyebilirsiniz.

Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek, piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını
sağlamak, sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak gibi faaliyetleri
gözeten düzenleyici kurumdur.

Yetki belgelerimizi gormek için TIKLAYIN

Takasbank

Kaldıraçlı işlemler, Vadeli işlem ve Opsiyon piyasası alım - satım işlemlerinin
yerine getirilmesi ile ilgili takas süreçlerinin tamamlanmasını sağlayan kurumdur.

Kaldıraçlı ve Vadeli hesap teminat bakiyeleriniz TAKASBANK nezdinde saklanmaktadır.Takasbank Güvencesi ile Yatırım

Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen; pay, borçlanma
araçları, yurt dışı sermaye piyasası sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere
yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur. Borsa İstanbul üyelerinin alım
satım işlemlerinden doğan menkul kıymet teslim etme ve teslim alma
taahhütleri ile alım satıma konu olan menkul kıymet karşılığındaki ödeme
taahhütleri Takasbank aracılığıyla hesaben sonuçlandırılmaktadır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Yatırım hesabınızın saklama merkezidir.
Tüm aracı kurumlar ve bankalar nezdindeki, Hisse Senetlerinizi, Tahvillerinizi
Yatırım Fonlarınızı, MKK nezdinde takas sicil numalarnızla takip edebilirsiniz.

Türkiye sermaye piyasası araçları için hak sahibi bazında
(direct model) tam kaydileştirme (full demateralization)
modelini uygulamaktadır

MKK Güvencesi ile Yatırım

MKK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş
sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu’dur.
MKK’nın amaçlarından birisi işlem sonrası (post-trading) hizmetlerinde
uluslararası sermaye piyasaları uygulamalarını da takip ederek, piyasaların
etkinliğinin artırılması bağlamında üzerine düşen sorumlulukların tam
anlamıyla yerine getirilmesi ve karşılaşılabilecek risklerin
minimize edilebilmesidir.

Borsa İstanbul

InvestAZ Borsa ISTANBUL uyesidir. Ortaklık bilgilerine, yetki belgelerimize, Borsa İstanbul'daki Faaliyetlerimize ulaşabilirsiniz. TIKLAYIN

InvestAZ, yabancı şirketlerin Borsa Istanbul’da yerini alması için kurulan LISTING ISTANBUL stratejik uyesidir. http://www.listingistanbul.com

Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak, bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yerine getirmekle yükümlüdür.