YETKİ BELGELERİMİZ

InvestAZ yetki belgelerini inceleyin.

Geniş Yetkili Aracı Kurum Faaliyet Belgesi
Sermaye Piyasası Kurulunun 28,12,2015 tarih ve 36 sayılı toplantısında “geniş yetkili aracı kurum” olarak 01.01.2016 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.


İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

I.

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti

Yurt içinde

Yurt dışında

i.

Paylar

 

 

ii.

Diğer menkul kıymetler

 

 

iii.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri

 

 

iv.

Paya dayalı türev araçlar

 

 

v.

Pay endekslerine dayalı türev araçlar

 

 

vi.

Diğer türev araçlar

 

 

II.

İşlem Aracılığı Faaliyeti

Yurt içinde

Yurt dışında

i.

Paylar

İzni var.

İzni var.

ii.

Diğer menkul kıymetler

İzni var.

İzni var.

iii.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri

İzni var.

 

iv.

Paya dayalı türev araçlar

İzni var.

İzni var.

v.

Pay endekslerine dayalı türev araçlar

İzni var.

İzni var.

vi.

Diğer türev araçlar

İzni var.

İzni var.

III.

Portföy Aracılığı Faaliyeti

Yurt içinde

i.

Paylar

İzni var.

ii.

Diğer menkul kıymetler

İzni var.

iii.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri

İzni var.

iv.

Paya dayalı türev araçlar

İzni var.

v.

Pay endekslerine dayalı türev araçlar

İzni var.

vi.

Diğer türev araçlar

İzni var.

IV.

Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

İzni var.

V.

Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

İzni var.

VI.

Halka Arza Aracılık Faaliyeti

İzni var.

6.1.

Aracılık yüklenimi

İzni var.

6.2.

En iyi gayret aracılığı

İzni var.

VII.

Saklama Hizmeti

 

7.1.

Sınırlı saklama hizmeti

İzni var.

7.2.

Genel saklama hizmeti

 

 

Eğitim ve Ürünlerimiz hakkında sizi bilgilendirelim:
Yatırımcı Destek Hattımız
0(212)238 8888