Seğmen Kardeşler Gıda Halka Arz Ediliyor!

Talep Toplama: 26 - 27 - 28 Haziran 2024
Birim Pay Fiyatı: 30,00 TL
INVESTAZ İLE Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'Ye ORTAK OLUN
Borsada Satış yöntemi ile halka arz edilecek olan Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. arzına katılım sağlamak için,
Yatırım Ekibimize +90 212 238 88 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
Şirket Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Borsa Kodu / İşlem Göreceği Pazar Yıldız Pazar – SEGMN kodu ile
Halka Arz Edilen Hisse Adedi 59.000.000
Halka Açıklık Oranı %32,96
Halka Arz Fiyatı 34,68 TL
Halka Arz Tarihleri 26 - 27 - 28 Haziran 2024
Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyat & En İyi Gayret Aracılık Yöntemi
Dağıtım Yöntemi Eşit Dağıtım

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan izahname; www.kap.org.tr ve https://www.segmen.com.tr/ internet sitelerinde de yayımlanmaktadır. Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. web sayfasında (https://www.segmen.com.tr/) internet adresi ve InvestAZ Yatırım Menkul Değerler. A.Ş.’nin web sayfasında (www.investaz.com.tr) ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.