Makaleler

2021 Yatırım Tavsiyeleri

Yazan InvestAZ

2020 yılında yaşanan salgının olumsuz etkisini minimize etmek için hükümetler genişlemeci mali politikalara başvururken, merkez bankaları ise para politikası çerçevesinde varlık alım programlarını devreye aldığını gördük. Salgına yönelik aşılama sürecinin hız kazanması ve gelişmiş ülke ekonomilerinde kısıtlamaların hafifletilmeye/kaldırılmaya başlanması ile birlikte ekonomik büyümelerde iyileşmelerin yaşandığı izleniyor. 2021 yılına ekonomilerde toparlanma eğiliminin başlayacağı mottosuyla girilirken, salgına yönelik gelişmelerin tüm ülkelerde aynı etkiyi göstermemesi ve arz-talep dengesizlikleri nedeniyle finansal enstrüman fiyatlamalarında ayrışmaların yaşandığı izleniyor.

2021 Dolar Tahminlerini İnceleyin

2021 Dolar Yükselirse Altın Düşer mi?

2020 yılı ilk yarısı sonuna doğru yaklaşılırken, yılbaşından bu yana temel tarafta yaşanan gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etki derecesinin yüksek olmaya devam ettiği görülüyor. Özellikle, düşük faiz ortamında yapılan teşvikler ile birlikte artan likidite bolluğu riskli varlıklara yönelimi desteklerken, enflasyon beklentilerinde yaşanan bozulmalar ise başta faiz beklentileri ve gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde baskı unsuru olarak görülmeye devam ettiği izleniyor. Diğer taraftan, emtia piyasasında arz-talep dengesizliği nedeniyle yaşanan hızlı fiyatlama davranışları risk iştahı üzerinde bozulmalara neden olduğu görülüyor.

Yılın geri kalanında, temel tarafta global tarafta bir çok gelişme ve haber akışı yakından izlemeye devam edeceğiz. Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse, Gelişmiş ülke merkez bankalarının varlık alım programlarına yönelik yaklaşımları, enflasyon beklentilerine dair algının nasıl evrileceği, aşılama sürecinin gelişmiş ülkeler dışında diğer ülkelerde yansımasının nasıl olacağı, jeopolitik riskler, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz patikasına yönelik herhangi bir adım atıp/atmayacağı gibi yoğun bir gündem takip edileceğini öngörüyoruz.

Bu bağlamda, yatırımcıların yılın geri kalanında, oluşturmak istedikleri stratejilerine yönelik risk/maliyet ve getiri bacağında hesaplamalarını önemle yapmaları gerektiğini öngörüyoruz. Yatırımcılar, stratejilerinin süresini belirlemelidir. Yatırımcılar, gerek görmeleri durumunda uzman bir kuruluştan destek alabilirler, yayımlanan raporları inceleyebilirler. Yatırımcıların, stratejileri kapsamında oluşturdukları portföylerinde riski minimize etmek için uygun gördükleri ağırlıklarda birçok finansal enstrümana yer verebilirler. Özellikle, yılın geri kalanında yaşanan salgın döneminin makroekonomik veriler üzerinde etkilerinin analiz edilmesi ve yoğun gündem ile birlikte öngörülebilir/öngörülmeyen risklerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini öngörüyoruz. Büyük resminde, yılın geri kalanında yurtiçi/yurtdışı gündemin yoğun olması nedeniyle yatırımcıların oluşturdukları baz/olumlu/olumsuz senaryolarını analiz süzgecinden geçirmek şartı ile finansal enstrümanlara sepet içerisinde, riskleri minimize etmek için belli ağırlıklarda değerlendirebileceklerini öngörüyoruz.       

Birincil Piyasa Nedir? Fırsat Maliyeti Nedir?