MEDYADA INVESTAZ

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu JCR, InvestAZ Yatırım’ın Not Görünümünü Yükseltti

15.04.2019 10:00

JCR, InvestAZ Yatırım’ın Not Görünümünü Yükseltti

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating, kurumumuzu ve kurumumuzun bono ihraçlarını yatırım yapılabilir kategorisinde derecelendirerek, kurumumuzun görünümünü "Pozitif"e yükseltmiştir. Görünümün "Pozitif"e yükseltilmesi not artırımı için izlemeye alınmayı ifade etmektedir. Buna göre kurumumuzun Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘BBB (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise ‘A-3 (Trk)’ düzeyindedir.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, Banka dışı aracı kurumlar arasında bulunan Invest-AZ Yatırım’ın sermaye yeterliliği, güçlü ortaklık yapısı ve güçlü organizasyon yapısı ile faaliyetlerini sürdürdüğü, Firma’nın düşük borçluluk seviyesi ve güçlü sermayesinin ilk etapta öne çıkan pozitif göstergeler olduğu belirtilmiştir.

Açıklamada ayrıca, Invest-AZ Yatırım’ın yasal düzenlemeler ile belirlenen sınırlardan oldukça iyi konumda bulunan sermaye yeterliliği ve likidite seviyesi, yüksek varlık kalitesi, aracı kurumlar sektöründeki yenilikçi konumu, müşteri tabanı ve bono ihracı yoluyla dışsal kaynakların çeşitlendirilmesi gayretinin kısa ve uzun vadeli notların oluşumuna pozitif yönde katkı sağladığı bildirilirken, Firma’nın, 2018 yılında gelir çeşitlendirilmesi ile foreks gelirlerindeki keskin daralmayı dengelemeyi başardığı belirtilmiştir. Anılan hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda, Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notunun ‘BBB (Trk)’ olarak belirlendiği, Firma’nın mevcut operasyonları ve buna bağlı nakit akışı göz önüne alınarak uzun ve kısa vadeli notların görünümünün de ‘Pozitif’ olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Bununla beraber JCR Eurasia Rating, Invest-AZ Yatırım’ın mevcut bilanço kompozisyonu, aracı kurumlar sektöründe ulaşmış olduğu ölçek, tecrübeli yönetim kadrolarının varlığı, finansman imkânlarını genişleten ve kolaylaştıran itibarlı hissedarlık yapısı ve ileriye yönelik projeksiyonları dikkate alındığında, Şirket’in mevcut bono ihracının getireceği finansal yükümlülükleri karşılayabileceğini öngördüğünü, ihraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar şirket bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu düzenlenmediğini ve kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz edildiğini belirtmiştir.