MEDYADA INVESTAZ

InvestAZ Geniş Yetkili Aracı Kurum Lisansı Aldı!

12.05.2016 12:20

InvestAZ Geniş Yetkili Aracı Kurum Lisansı Aldı!
Sermaye Piyasası Kurulunun 28,12,2015 tarih ve 36 sayılı toplantısında şirketimiz ile ilgili aşağıda bulunan kararlar alınmıştır.


1 - 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketinize verilmiş olan2 .11.2012 tarih ve ARK/ASA/406 sayılı Alım Satım Aracılığı, 02.12.2013 tarih ve ARK/TAASA/227 sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık, 12.06.2013 tarih ve ARK/KAS/24 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri, 03.06.2013 tarih ve ARK/PY/287 sayılıPortföy Yöneticiliği yetki belgeleri ile 26.11.2012 tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzninin 31.12.2015 tarihi itibariyle iptal edilmesine,


2 - Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca faaliyetizinlerinin yenilenerek “geniş yetkili aracı kurum” olarak 01.01.2016 tarihinden itibarenaşağıdaki tabloda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmesine,

 

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

I.

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti

Yurt içinde

Yurt dışında

i.

Paylar

 

 

ii.

Diğer menkul kıymetler

 

 

iii.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri

 

 

iv.

Paya dayalı türev araçlar

 

 

v.

Pay endekslerine dayalı türev araçlar

 

 

vi.

Diğer türev araçlar

 

 

II.

İşlem Aracılığı Faaliyeti

Yurt içinde

Yurt dışında

i.

Paylar

İzni var.

İzni var.

ii.

Diğer menkul kıymetler

İzni var.

İzni var.

iii.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri

İzni var.

 

iv.

Paya dayalı türev araçlar

İzni var.

İzni var.

v.

Pay endekslerine dayalı türev araçlar

İzni var.

İzni var.

vi.

Diğer türev araçlar

İzni var.

İzni var.

III.

Portföy Aracılığı Faaliyeti

Yurt içinde

i.

Paylar

İzni var.

ii.

Diğer menkul kıymetler

İzni var.

iii.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri

İzni var.

iv.

Paya dayalı türev araçlar

İzni var.

v.

Pay endekslerine dayalı türev araçlar

İzni var.

vi.

Diğer türev araçlar

İzni var.

IV.

Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

İzni var.

V.

Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

İzni var.

VI.

Halka Arza Aracılık Faaliyeti

İzni var.

6.1.

Aracılık yüklenimi

İzni var.

6.2.

En iyi gayret aracılığı

İzni var.

VII.

Saklama Hizmeti

 

7.1.

Sınırlı saklama hizmeti

İzni var.

7.2.

Genel saklama hizmeti