MEDYADA INVESTAZ

InvestAZ Genel Müdürü Hakan AVDAN'dan 2015 Beklentileri

19.12.2014 14:50

2015 Ekonomi Beklentileri
Makro Ekonomik Öngörüler:

 

2015 yılında 2014’e nazaran ekonomik yavaşlamanın hız kazanmayacağını fakat genel manada bir yavaşlamanın süreceğini düşünüyorum. Bunun en önemli nedeni Avrupa’da süregelen durgunluk ve yakın coğrafyamızda ve komşu ülkelerimizde devam eden karışıklık ve iç savaşlardır. Her iki bölgede Türkiye sanayisinin önemli ihracat pazarlarıdır ve haliyle ihracatımız ve dolayısı ile üretimimiz olumsuz etkilenmektedir. Maalesef, iki bölgedeki (hem Avrupa, hem komşu ülkeler) sorunlar kısa sürede çözülebilecek gibi görünmemektedir.

 

Bu olumsuz gelişmelere karşın, Türkiye’yi bir nebze rahatlatan konu, petrol ve emtia fiyatlarının düşmesidir. Ham petrol fiyatlarında 110 dolardan başlayan düşüş 0’a ulaşmış ve bugün itibariyle 78 dolar seviyelerine gevşemiştir. Bu Türkiye’nin ithalat, cari açık ve enflasyonu üzerinde olumlu etki yapacaktır. Çünkü petrol fiyatındaki her 1 dolarlık değişim Türkiye’nin petrol faturasını 400 milyon dolar kadar etkilemektedir. Fiyatlar bu seviyelerde kaldığında, yıllık enerji maliyetimiz 14-15 milyar dolar azalacak. Dolayısı ile uzun yılların sorunu olan cari açık sorunumuz konusunda da nispeten rahatlama olacaktır. Ayrıca akaryakıt fiyat artışlarının enflasyona katkısı bilinen bir gerçektir. Petrol fiyat düşüşünün –iç fiyatlara yansıtıldığı takdirde- enflasyonumuza 1 puan kadar olumlu yansıması beklenmektedir.

 

Bizim açımızdan, olumsuz gelişmelerden çıkan olumlu bir diğer gelişme ise ambargolardan dolayı Rusya pazarının ihracatımıza biraz daha açılmasıdır ki bu da diğer bölgelerdeki düşüşü nispeten kompanse edecektir. Buna rağmen, genel bütçe açısından olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye’de iç talebinde gerilediği göz önüne alındığında ve ihracat yavaşlaması üstüne eklendiğinde 2015’in makro büyüme açısından bir sıçrama yılı olmayacağı görünmektedir.

 

Enflasyon:

 

Ham petrol fiyatlarındaki düşüş yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansıtılırsa enflasyon şu anki seviyelerinden 1 puan kadar aşağıya gelebilir. Emtia fiyatlarındaki düşüşte ayrıca enflasyona olumlu yansıyacaktır. Fakat 2015’in seçim yılı olması nedeniyle, kamu harcamalarının artma senaryosu dahilinde enflasyon yine çift hanelere yaklaşabilir. Hernekadar seçim nedeniyle harcamaların artmayacağı söylensede, nispeten rahatlayan bütçe hükümeti biraz daha rahat harcama yönünde teşvik edici olacaktır. Bu nedenlerle, enflasyon konusunda bu seneki seviyelerden çok daha iyi bir seviye beklenmemesi gerektiği görüşündeyim.
Öne çıkacak sektörler:
- 2015'te petrol fiyatlarının daha düşük seyri özellikle havayolu şirketlerini olumlu etkilemeye devam edecektir.
- Büyüme oranlarının geçmiş senelere oranla yavaş seyretmesi ile birlikte daha çok uluslararası piyasalarda iş yapan ve güçlü bilanço yapısına sahip, aynı zamanda defansif yapıya sahip şirketler ön plana çıkacaktır.
- Enflasyon oranlarında olası bir gerileme ve bu gerilemeye bağlı olarak faiz oranlarındaki olası bir düşüş ile birlikte ve özellikle kentsel dönüşüm projelerinden yararlanabilecek gayrimenkul sektörü ve inşaat yan sanayi (çimento ve diğer) olumlu etkilenebilir.
- Bankaların net faiz marjlarındaki toparlanma ile birlikte net karlarında yaşanacak artış bu sektöre ilgiyi yüksek tutabilir.
- Otomotiv ve Beyaz Eşya'da iç talepteki sınırlı toparlanmadan olumlu etkilense de ihracat potansiyelleri daha ön plana çıkacaktır. Zayıf emtia fiyatları ise kar marjlarını desteklemeye devam edecektir.
- Demir-Çelik şirketlerinde hammadde fiyatlarının düşük kalmaya devam etmesi ile kar marjları yüksek seyretmeye devam edecektir. Ama küresel bazda büyümeye yönelik endişelerin devam etmesi satış fiyatlarını baskı altına alabilir.
- Enerji şirketleri ise uzun vadede ciddi potansiyel vaat etse de 2015 için de zayıf kalmaya devam etmesi beklenebilir.

 

2015 yılı beklentileri:

 

• GSYH Büyüme: %3.6
• Enflasyon: %8.5
• Cari Açık: 40 milyar dolar

 

2015 Yatırım Stratejisi:

 

Öncelikle yatırımcıların yurtdışı ve yurt içi gelişmeleri ve verileri yakından takip etmelerini öneriyorum. Öne çıkacak gelişmeler; ABD’den gelecek faiz arttırım kararı, Avrupa’da ve Çin’de büyüme, petrol ve emtia fiyatları, bölgesel sorunlar (Suriye, Irak, Ukrayna..). İçeride enflasyon, cari açık, TL/USD, faiz oranları, inşaat sektöründeki gelişmeler ve haliyle seçim atmosferi. Özellikle ABD’de faiz arttırmı beklentileri finansal piyasalara yön verecektir, Bunun yanında petrol ve emtia fiyatları ile buna bağlı döviz paritelerinde volatilite artacaktır. Borsada, 2014 yılının iyi bir getiriyle kapanma ihtimali güçlüdür. Fakat özellikle hem ABD borsaları, hem de Borsa İstanbul için aynı performansı göstermek güç olacaktır. Faiz artışı, ABD ve geri kalan diğer ülkeler açısından hem bol paranın bittiği dönem manasına gelecek, hem de faiz yatırım alternatifi olarak tekrar rakip olacaktır. Faizler Avrupa’da düşük kalsa bile ekonomik durgunluk özellikle borsalar önünde engel olarak kalacaktır. Bu nedenle yatırımcılara nakitte kalma oranını arttırmalarını, konjonktürel olarak sermaye piyasalarına girmelerini ve belirli bir getiri hedefi yakaladıkları durumda çıkmalarını tavsiye ederim. Unutulmamalıki, finansal piyasalarda fırsatlar bitmez, bu nedenle piyasalara sakin ve soğukkanlı yaklaşılmalı, kaçan fırsat varsa da peşinden koşmak yerine yeni fırsatlar beklenmelidir.