ORKESTRA ŞEFİ, TOPLU ÇALINMAK ÜZERE BESTELENMİŞ YAPITLARIN SESLENDİRİLMESİNDE MÜZİK TOPLULUĞUNU YÖNETİR

InvestAZ’de 11 farklı yatırım aracının bir hesapta toplanması ve yatırım orkestrasının yatırımcı tarafından yönetilmesi gibi. Şefin, orkestranın aynı tempoda çalabilmesi için müziğin vuruşlarını belirtmesi gerekir. Aynı yatırımcının her bir enstrümana belirli oranda risk ve karlılıkları göz önünde bulundurarak yatırımını yönetmesi gibi.

Keman, yaylı çalgılar ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Solo bir çalgıdır. Hiçbir çalgıda olmayan ses rengiyle, çok zengin bir anlatım gücü vardır. FX’in yatırım dünyasındaki yeri, kemanın orkestradaki yeri ve önemiyle eşdeğerdir. FX dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. Günlük işlem hacmi 5 Trilyon dolardır. 5 gün 24 saat açıktır. Tıpkı bir kemanın bir eserde sürekli  var olması gibi FX’de her daim aktiftir.