FOREXPedia

FOREXPedia
Forex'e Giriş
Forex'in Temel Kavramları
Temel Analiz
Teknik Analiz
Teknik Formasyonlar
Teknik Göstergeler
Osilatörler
Forex ile Yatırım Yönetimi

Temel Analiz Nedir?


Temel analiz Forex piyasasını etkileyen ekonomik ve siyasi faktörlerin analizini ifade eder.

Temel analiz ile mali ve ekonomik olaylara ilişkin haberler ve bu haberlerin Forex fiyatlarına etkisi tahmin edilir.

Temel analizin genel amacı makro ekonomik faktörler ve bu faktörlerin döviz fiyatlarına etkisini analiz etmektir.


Forex fiyat hareketlerinin analizinde dünya finans piyasalarının mevcut durumu, piyasa yapıcı şirketlerin faaliyetleri, devletin yürüttüğü ekonomik siyaset,siyasi değişimler,fiyat eğilimleri, geleceğe yönelik ihtimaller ve yorum analizi büyük önem taşır, bu yüzden temel analiz piyasa analizinin en önemli ve zor bölümüdür.

Değişik etkenler döviz fiyatlarının hareketlerini ne kadar etkilese de sonuçta fiyatı temel faktörler, dolayısıyla ülkenin ekonomik durum göstergeleri etkiler.

Çeşitli ekonomik teoriler, bu tür temel faktörleri,ekonomik kalkınma ve kriz dönemlerine göre döviz fiyatlarına etkisini araştırır.


Temel ekonomik verileri yorumlayarak, para birimlerinin veya paritelerin gelecekteki hareketlerini önceden tahmin etmek temel analizin temel konusudur.


Kısaca, temel analizin kapsamı şu şekildedir;


  1. Uluslararası finans piyasalarının durumu,

  2. Merkez bankalarının uyguladığı para politikaları,

  3. Mevcut fiyat eğilimleri,

  4. Makroekonomik göstergelerin fiyatlar üzerine etkisi temel analizin kapsamına girmektedir.