FOREXPedia

FOREXPedia
Forex'e Giriş
Forex'in Temel Kavramları
Temel Analiz
Teknik Analiz
Teknik Formasyonlar
Teknik Göstergeler
Osilatörler
Forex ile Yatırım Yönetimi

Teknik Analiz Nedir?


Teknik analiz matematiksel  hesaplamalara dayanarak,  gelecek fiyat değişimlerini tahmin etmeye yarayan analiz yöntemidir.Teknik analizi bir bütün olarak oluşturan kavram,  ayrı ayrı analiz metodları, değişik zamanlarda üretilmiş ve 1970 lerde ortak felsefe aksiyom ve prensiplere dayanarak aynı teoride toplanmıştır.


Teknik analiz,  geçmişteki fiyat değişimlerini yansıtan grafiklere dayanarak gelecek fiyat hareketlerini tahmin etmeye yarar. Teknik analiz ile  gelecek piyasa durumunun tahmini, FOREX piyasası katılımcılarının işlem stratejileri geliştirmesinde önemli yer tutar.


Teknik analiz üzerinden oluşturulan tahminlere dayanılarak işleme başlama zamanı ve yapılacak işlem hacmi konusunda kararlar alınır. Fiyat değişimi tahminleri, Forex piyasası yatırımcılarının işlem öncesi sağlam karar almalarına yardımcı olur.


Teknik analizi farklı kılan özellik, piyasanın dengelerinin ne yönde değişmekte olduğunu tahmin etmek ve içinde bulunulan trendi belirleyebilmektir.


  • Teknik Analizde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Forex piyasasında teknik analiz yaparken şu unsurlara dikkat edilmelidir;


1)- Fiyat hareketleri piyasayı etkileyebilecek tüm faktörleri dikkate alır

Fiyat değişimlerini etkileyebilecek tüm faktörler (ekonomik,siyasi,psikolojik) daha önceden dikkate alınmış ve fiyat grafiklerine yansımıştır.Yani, fiyat piyasayı etkileyebilecek tüm faktörleri yansıtan en temel göstergedir.


2)- Fiyatlar her zaman belli bir yönde değişir

Tekniz analiz yöntemlerinin uygulanmasında büyük önem taşıyan bir tezdir. Teknik analizin temel amacı, işlemlerde kar elde etme amacıyla gelecekteki fiyat değişimlerinin (piyasa eğilimi veya trend) yönünü önceden tahmin edebilmektedir.

Teknik analizin temelinde “Dow Teorisi” yer alır. Bu teoriye göre fiyat değişimleri piyasada üç çeşit eğilim oluşturabilir;

Artış eğilimi olduğunda fiyat değişimindeki bir sonraki zirve ve dip  noktaları bir öncekine göre daha yüksekte gerçekleşir. Düşüş eğiliminde ise bir sonraki dip ve zirve  noktası  bir öncekine göre daha aşağıda gerçekleşir.


3)- Geçmiş kendini yeniler

Forex piyasasında da oluşan hareketlerin ve teknik analizin insan psikolojisiyle yakın ilişkisi vardır. Neredeyse bir yüzyıldan bu yana incelenen fiyat grafikleri, grafikler üzerinde belli formasyonların ortaya çıktığını göstermektedir. Oluşan  bu formasyonlar, piyasanın “ayı” yada “boğa” psikolojisini ortaya koyar. Geçmişte iyi sonuçlar veren bu formasyonların gelecekte de iyi sonuçlar vereceği kabul edilir. Çünkü bu formasyonlar aslında, hiç değişmeme eğiliminde olan insan psikolojisinden kaynaklanır.


Yani, teknik analizde geleceği anlamanın yolu geçmişi incelemekten geçer varsayımı kabul edilir.