Türkiye Nisan İmalat PMI Endeksi, Son 7 Ayın En Düşük Seviyesinde

02 Mayıs 2016

Türkiye Nisan İmalat PMI endeksi, son 7 ayın en düşük düzeyi olan 48,9’a geriledi.

Türkiye Nisan İmalat PMI Endeksi, Son 7 Ayın En Düşük Seviyesinde

Markit açıklaması şöyle: 


İstanbul Sanayi Odası ve Markit’ten elde edilen PMI™ anket verilerine göre Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulma Nisan’da devam etti. Genel bozulma ve üretimdeki düşüşün sürmesi büyük ölçüde alınan yeni siparişlerdeki gerilemeden kaynaklandı. Nisan ayında satın alma faaliyetleri Mart ayına kıyasla değişmezken, imalatçılar girdi stoklarının daha da azalmasına izin verdiler ve birikmiş işlerdeki düşüş devam etti. Anketin olumlu gelişmelerinden biri, Mart ayında yatay seyreden imalat sanayi istihdamının Nisan’da artış kaydetmesiydi. Girdi fiyatları enflasyonu 2016’nın şimdiye kadarki en düşük düzeyine geriledi ve uzun dönem ortalamasının belirgin bir şekilde altında ölçüldü. 


Nihai ürün fiyatları enflasyonu da Nisan ayında nispeten ılımlı düzeyde kaldı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesidir. Manşet gösterge, yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.


PMI endeksi üst üste ikinci ay olacak şekilde Nisan’da da kritik eşik değer 50,0’nin altında kalarak imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki kötüleşmenin 2016 yılı ikinci çeyreğinin başında da devam ettiğini gösterdi. Mart’ta 49,2 olarak ölçülen PMI endeksi Nisan’da 48,9’a gerileyerek, geçtiğimiz Eylül ayından beri gözlenen en sert daralmaya işaret etti. İstihdam dışında kalan dört alt endeks PMI endeksini olumsuz etkiledi. 


Dört ay süren büyüme trendinden sonra imalat sektörünün aldığı yeni siparişler üst üste ikinci ay olacak şekilde Nisan’da da azaldı. Yeni siparişlerde son dönemde kaydedilen düşüş hızı geçen yılın Ocak-Ekim dönemindekine yakın düzeyde ölçüldü. Genel düşüşte zayıf dış talebin rol oynadığı ve yeni ihracat siparişlerinin üst üste dört ay daraldığı görüldü. İmalat sektörü üretimi de Nisan’da üst üste iki ay olacak şekilde daraldı. Üretimdeki daralma hızı Eylül 2015’ten beri görülen en yüksek düzeyde gerçekleşti. Daha düşük üretim düzeyine rağmen birikmiş işlerin Nisan’da da düşmeye devam etmesi firmaların kapasite kullanımları üzerinde baskı olmadığını gösterdi. Bunun yansıması olarak, satın alma faaliyetleri Mart ayıyla aynı düzeyde kaldı ve firmalar girdi stoklarının azalmasına izin verdiler. Mart’ta yatay seyreden imalat sanayi istihdamı Nisan’da arttı. Bazı firmalar istihdamdaki artışı yeni projelere bağladı. Son anket, enflasyonist baskıların Nisan ayında da azaldığını gösterdi. Ortalama girdi fiyatlarındaki artış 2016’nın şimdiye kadarki en düşük düzeyinde ve uzun dönem ortalamasının belirgin bir şekilde altında kaydedildi. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatları da Nisan’da ılımlı düzeyde yükseldi.

Türk imalat sektörünün faaliyet koşulları bozulmaya devam etti PMI endeksi, Nisan’da son 7 ayın en düşük düzeyi olan 48,9’a geriledi Üretim, yeni siparişler ve ihracat daha yüksek hızda daraldı İstihdam büyümesi ılımlı canlanma gösterdi. Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 

"Türk imalat sektörü yılın ikinci çeyreğine zayıf başladı. Zayıflayan dış talebin etkisiyle hem yeni siparişler hem de üretimde önceki aya kıyasla daha keskin düşüş yaşandı. Son anket verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı sanayi üretimindeki büyüme hızının (en son Şubat 2016 verisi açıklandı) önümüzdeki aylarda yavaşlamaya başlayacağına işaret ediyor. Anketin olumlu gelişmelerinden biri, PMI fiyat endekslerinin enflasyonist baskıların azaldığına işaret etmesi oldu." 

 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Yeni Siparişler Endeksi, Aralık ayında kaydedilen 22 ayın en yüksek değerinden sonra üst üste dördüncü ay olacak şekilde düşüş eğilimini Nisan’da da sürdürdü. Son veri, Türk imalatçıları tarafından alınan yeni siparişlerin üst üste iki aydır azaldığına ve düşüşün Mart’a kıyasla hızlandığına işaret etti. Firmalar bu durumun genelde zayıf piyasa koşullarından kaynaklandığını belirttiler. 

 

Türk imalatçılarının ortalama girdi fiyatları Nisan’da daha da yükseldi. Ankete katılan firmaların yüzde 20’si önceki aya kıyasla daha yüksek maliyet baskısı olduğunu ifade etti. Firmalar yükselen girdi maliyetlerini döviz kuru faktörlerine bağlamayı sürdürdüler. Ancak girdi fiyatları enflasyonu son dört ayın en düşük düzeyinde ve uzun dönem ortalamasının altında kaydedildi.

*RİSK UYARISI:

2021 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %34,21 zarar oranı: %65,79'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.