Türkiye Büyüme Rakamları Olumlu Seyrini Sürdürüyor

11 Eylül 2017

Kişi başına GSYH 2016 yılında cari fiyatlarla 32 904 TL, ABD doları cinsinden 10 883 Dolar oldu.

Türkiye Büyüme Rakamları Olumlu Seyrini Sürdürüyor

Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2016

Bağımsız Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 2016 yılında %3,2 arttı

Yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre %3,2 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre %11,5 artarak 2 trilyon 608 milyar 526 milyon TL oldu. 2016 yılında gayrisafi yurtiçi hasılada en yüksek payı %16,6 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %11,4 ile toptan ve perakende ticaret ve %8,6 ile inşaat sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurtiçi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 2016 yılında 32 904 TL oldu

Kişi başına GSYH 2016 yılında cari fiyatlarla 32 904 TL, ABD doları cinsinden 10 883 Dolar oldu.

Hanehalkı ve Hanehalkına Hizmet Eden Kar Amacı Olmayan Kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2016 yılında %3,7 arttı

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,7 arttı. Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %59,8 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %21,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %15,73 ile ulaştırma ve %15,68 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu. Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2016 yılında %14,8 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı %29,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %9,5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %2,2 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı 2016 yılında %1,9 azalırken, ithalatı %3,7 arttı

Mal ve hizmet ihracatı 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %1,9 azalırken, ithalatı %3,7 arttı.

İşgücü ödemeleri %22,9 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2016 yılında bir önceki yıla göre %22,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir %4,1 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı %36,5 oldu

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı 2015 yılında %33,2 iken bu oran 2016 yılında %36,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2015 yılında %50,4 iken 2016 yılında %47,1 oldu.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30,00 zarar oranı: %70,00'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.