TÜİK Verilerine Göre Mayıs Ayında Ekonomik Güven Endeksi %12 Arttı

27 Mayıs 2016

Konuya ilişkin olarak TÜİK'in hazırladığı raporun ayrıntıları şöyle:

TÜİK Verilerine Göre Mayıs Ayında Ekonomik Güven Endeksi %12 Arttı

TÜİK Verilerine Göre Mayıs Ayında Ekonomik Güven Endeksi %12 Arttı


Konuya ilişkin olarak TÜİK'in hazırladığı raporun ayrıntıları şöyle:


Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. 


Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %12 oranında artarak 73,46 değerinden 82,26 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü ve tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.


Hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 94,5 değerine, tüketici güven endeksi 68,75 değerine yükseldi. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi bir önceki aya göre değişmeyerek 105,7 değerinde kaldı. İnşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endeksleri ise Mayıs ayında sırasıyla 79,18 ve 103,82 değerlerine geriledi.