TCMB Net Döviz Pozisyonunda Açık Devam Ediyor

02 Haziran 2017

Net Döviz Pozisyonu ise -196.422 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Şubat 2017 dönemine göre 3.291 milyon ABD doları daha az açık vermiştir

TCMB Net Döviz Pozisyonunda Açık Devam Ediyor

TCMB verilerine göre;

Mart 2017 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2017 değerlerine göre Varlıklar 3.791 milyon ABD doları, Yükümlülükler 500 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu ise -196.422 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Şubat 2017 dönemine göre 3.291 milyon ABD doları daha az açık vermiştir.
Mart 2017 dönemi Varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre Yurt İçi Bankalardaki Mevduat, Yurt Dışına Doğrudan Sermaye Yatırımları ve İhracat Alacakları sırasıyla 2.100 milyon ABD doları, 397 milyon ABD doları ve 1.361 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak Varlıklar 3.791 milyon ABD doları artmıştır.
Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre Yurt İçinden Sağlanan Nakdi Krediler 1.392 milyon ABD doları azalırken, Yurt Dışından Sağlanan Nakdi Krediler ile İthalat Borçları sırasıyla 508 milyon ABD doları ve 1.384 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak Yükümlülükler 500 milyon ABD doları artmıştır.
Mart 2017 döneminde Kısa Vadeli Varlıklar 85.765 milyon ABD doları iken, Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.818 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu ise 6.947 milyon ABD doları gerçekleşerek, Şubat 2017 dönemine göre 2.969 milyon ABD doları daha fazla fazla vermiştir. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyindedir.

*RİSK UYARISI:

2020 yılı 2.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %24 zarar oranı: %76'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.