TCMB İktisadi Görünüm ve Para Politikası Sunumu'nu yayınladı

24 Şubat 2016

Konuya ilişkin Sunumun özeti şöyle:

TCMB İktisadi Görünüm ve Para Politikası Sunumu'nu yayınladı

Merkez Bankası 'İktisadi Görünüm ve Para Politikası Sunumu'nu yayınladı. 


Konuya ilişkin Sunumun özeti şöyle:


Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir.


Artan jeopolitik risklere karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi güçlenerek sürmektedir.


Enerji fiyatlarındaki gelişmeler enflasyonu olumlu yönde etkilemeye devam etmektedir. Bununla birlikte, artan maliyet unsurları çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi sınırlamaktadır.


Bu çerçevede ücret gelişmelerinin ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri dikkate alınarak, gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruş korunacaktır.