TBB: TL Mevduatın Payı Yükseldi

16 Kasım 2016

TBB: Bankacılık sektörü toplam aktifleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı

TBB: TL Mevduatın Payı Yükseldi

Bankacılık sektörü toplam aktifleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 2,53 trilyon TL (844 milyar dolar) oldu.

TBB'den yapılan açıklama şöyle:

Yılın üçüncü çeyreğinde 15 Temmuz "hain darbe girişiminin" neden olduğu şok ve belirsizlik, finansal sektördeki gelişmelerde de etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde yavaşlama eğiliminde olan kredi büyüme hızı, üçüncü çeyrekte yüzde 9’a kadar gerilemiş ve reel bazda durma noktasına gelmiştir. Mevduat ve mevduat dışı kaynaklarda büyüme hızı da yavaşlamıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre1, Eylül 2016 itibariyle, bankacılık sektörü toplam aktifleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 2,53 trilyon TL (844 milyar dolar) olmuştur. Kredi ve özkaynaklar, mevduat ve mevduat dışı kaynaklardan daha hızlı büyümüştür. Dış finansman ve mevduat girişindeki yavaşlamaya rağmen, sektör özkaynak artışıyla ekonomiye kredi sağlamaya devam etmiştir. Son bir yıllık dönemde kredilerin üçte birinden fazlası özkaynaklardaki büyümeden gelen kaynakla finanse edilmiştir.

Krediler mevduattan daha hızlı arttı

Toplam krediler bir yıl önceye göre yüzde 9, sabit fiyatlarla ise yüzde 1 oranında büyüyerek 1,62 trilyon TL (541 milyar dolar) olmuştur. Krediler toplam aktiflerin yüzde 64’lük bölümünü oluşturmuştur. Toplam mevduat yüzde 6 oranında artış ile 1,34 trilyon TL (447 milyar dolar) olmuş, sabit fiyatlarla yüzde 2 oranında azalmıştır. Toplam kaynakların yüzde 53’lük bölümünü mevduat oluşturmuştur. Kredi/mevduat oranı 3 puan artarak, yüzde 121 düzeyine yükselmiştir.

TL mevduatın payı yükseldi

TL'sının dolar karşısında yüzde 1 değer kazandığı Eylül 2015-Eylül 2016 döneminde TL talebindeki artışında olumlu katkısıyla YP mevduatların TL karşılığı yüzde 7,7 gerilemiştir. Buna karşılık, TL mevduatlar yüzde 16,4 artmıştır. Böylece TL mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı 5 puan artış ile yüzde 61’e ulaşmıştır.

Mevduat dışı kaynaklardaki yavaşlama devam etti

Yıllık bazda yüzde 2 artan mevduat dışı kaynaklar Eylül 2016 itibariyle 689 milyar TL (229 milyar dolar) olmuştur. Yabancı para kredi talebinin azalması, mevduat dışı kaynaklardaki yavaşlamanın temel nedeni olmuştur.

Bireysel kredilerdeki artış daha yavaş

Bireysel kredilerin yıllık büyümesi Eylül ayı itibariyle yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bireysel krediler toplam kredilerin yüzde 27’lik bölümünü oluşturmaktadır. Kurumsal kredilerdeki yıllık büyüme ise yüzde 11,3 olmuştur. Takipteki alacaklar/kredi oranı 2015 yılı Eylül ayında yüzde 3,0 iken, Eylül 2016'da yüzde 3,4 olmuştur. Söz konusu oran kurumsal kredilerde yüzde 2,9 iken bireysel kredilerde özellikle kredi kartlarının etkisiyle yüzde 4,5 olmuştur.

Net faiz dışı giderler azaldı

2016 yılı Eylül ayı itibariyle faiz gelirleri yüzde 20, faiz giderleri ise de yüzde 22 artmış, net faiz geliri yüzde 18 artarak 88 milyar TL olmuştur. Faiz dışı gelirlerdeki artışın etkisiyle net faiz dışı gelir-gider dengesi yüzde 18’lık azalma ile 23 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz dışı gelir gider dengesini etkileyen başlıca gelişmeler, varlık satışları ve genel karşılıkların düşmesi olmuştur. 12 aylık kar hacmi yüzde 47 artış ile 36 milyar TL olmuştur.

Özkaynak karlılığı arttı

12 aylık karı baz alan ortalama özkaynak karlılığı bir önceki yıla göre 2,9 puan artış ile yüzde 13,5 olmuştur. Sektörün ortalama özkaynak karlılığı yüzde 15 seviyelerinde tahmin edilen sermaye maliyetinin altında seyretmektedir.

Sermaye yeterlilik rasyosu yükseliyor

Bankacılık sektörü toplam özkaynakları Eylül 2016 itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 293 milyar TL (97,6 milyar dolar) olmuştur. Özkaynaklar dolar bazında yüzde 20,1 büyümüştür. Sermaye yeterlilik rasyosundaki (SYR) yükseliş trendi yılın üçüncü çeyreğinde de devam etmiş ve Eylül 2016 itibariyle bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak yüzde 16 olmuştur. Çekirdek SYR ise yüzde 13,8 olmuştur.

*RİSK UYARISI:

2021 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %34,21 zarar oranı: %65,79'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.