SPK'dan Hisse Geri Alım İçin Düzenleme

21 Temmuz 2016

Sermaye Piyasası Kurulu halka açık şirketlerin borsa da kendi paylarını geri alımı ile ilgili yeni düzenleme yaptığını açıkladı.

SPK'dan Hisse Geri Alım İçin Düzenleme

SPK halka açık şirketlerin borsada kendi paylarının geri alımı ile ilgili düzenleme yaptı, açığa satışla ilgili uyarılarda bulundu. SPK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada şu detaylar verildi: 

Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından yakından izlenmekte olup, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak ikinci bir duyurumuza kadar uygulanmak üzere aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulması uygun görülmüştür. 

Genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak yürürlükte bir geri alım programı olmayan halka açık şirketlerimiz, özel durum açıklaması yapmak kaydıyla herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebilecektir. Genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak geri alım programı yürüten halka açık şirketlerimiz, özel durum açıklaması yapmak ve yetkili organlarını bilgilendirmek suretiyle herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebilecektir. 

Ayrıca, yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın açığa satış işlemlerinde mevzuatta öngörülen teminatlandırma ve işlem kurallarına uymaları gerekmekte olup, aksi uygulamaların tespiti halinde işlemleri gerçekleştirenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.