S&P, İngiltere’nin Notunu Yükseltti

26 Ekim 2010

S&P, İngiltere’nin Notunu Yükseltti
Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor’s, İngiltere’nin not görünümünü negatiften durağana revize etti. Kuruluşun değerlendirmesinde, İngiltere hükümeti tarafından açıklanan ‘Harcama Gözden Geçirmesi’ programının ülkenin 2010 yılında açıkladığı mali konsolidasyon programının uygulanması risklerini azalttığı vurgulandı. S&P koalisyon ortaklarının kamu maliyesinin daha sürdürülebilir bir düzeye getirilmesi için önemli kararlılık gösterdiklerini ifade etti. Raporda, ülkenin 2009’da GSYH’nın yüzde 11.2’si düzeyinde olan genel hükümet açığını 2014’te %3 düzeyine çekebileceği belirtildi. S&P ayrıca İngiltere’de gelecek 5 yıl içinde %2 ortalama büyüme beklediklerini de açıkladı.