Reel Kesim Güven Endeksi 2019 Nisan Ayında Yükseldi

24 Nisan 2019

TCMB tarafından 2019 Nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Reel Kesim Güven Endeksi 2019 Nisan Ayında Yükseldi

Açıklanan verilere göre Reel Kesim Güven Endeksi 2019 Nisan ayında bir önceki aya göre 3,4 puan artış göstererek 102,1 seviyesinden 105,5'e yükselmiş oldu.

Anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde Reel Kesim Güven Endeksi, "Son Üç Aydaki Toplam Sipariş Miktarı", "Mevcutta Bulunan Toplam Sipariş Miktarı İle Mamul Mal Stoku", "Gelecek Üç Aya Yönelik İhracat Sipariş Miktarı Ve Üretim Hacmi" değerlendirmeleri endeks üzerinde olumlu etki yaratırken,"Genel Gidişat", "Gelecek Üç Aydaki Toplam İstihdam Miktarı" ve "Sabit Sermaye Yatırım Harcaması"na ilişkin değerlendirmeler ise endeks üzerinde olumsuz etkiye sebep oldu.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi 2019 Nisan ayında 2019 Mart ayına göre  0,7 puanlık artış ile 100,0 puan seviyesine ulaşmış oldu.

Önümüzdeki  üç aya yönelik ihracat siparişinde ise artış beklentileri kuvvetlendi.

Geride bıraktığımız üç aya ait değerlendirmelerde ise Üretim Hacmi ve İç Piyasa Sipariş miktarında azalış 2019 Nisan ayında 2019 Mart ayında zayıflama eğilimi gösterdi. Mevcutta toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında kaldığı ve mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıflayarak devam etti.

Önümüzdeki aylara ait yapılan  değerlendirmeler incelendiğinde ise, Üretim Hacmi ve İhracat Sipariş Miktarında artış beklentileri ise yukarı yönlü revize edildi. İç piyasa Sipariş Miktarında artış beklenmesi ise aşağı yönlü revize edildi.

- ÜFE beklentisi %  22,5 seviyesine geriledi

Ortalama birim maliyetler baz alındığında, ilk çeyrekte artış yaşanacağı beklentisi ve ikinci çeyrekte artış yaşanacağını beklentisi de devam etmekte olduğu açıklandı.Önümüzdeki üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görüldü.

Önümüzdeki Mayıs-Haziran ayına ait yıllık ÜFE beklentisi Nisan ayına göre 0,1 puan azalarak % 22,5 seviyesinde gerçekleşti.

2019 Nisan ayında, ankete dahil olan firmaların % 46,5'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtti. Bu dönemde, katılımcıların % 18,8'i ise talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu, bu faktörü mali imkansızlıklar, hammadde ekipman yetersizliği ve iş gücü yetersizliğinin izlediğini bildirdi.

 

İlk çeyreğe ait yurtiçi piyasalardaki Rekabet Gücüne ilişkin negatif  yönlü değerlendirmeler, 2018 son çeyreğine göre zayıfladı. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki Rekabet Gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ise güçlenerek devam etti.

Sanayi alanındaki Rekabet Gücüne ilişkin, 2019 Mart ayına göre daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı % 8,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise % 74,3'e gerilerken, daha kötümser olduğunu bildirenlerin oranı % 17,5'e yükseldi.

 

KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTTI

İmalat sanayi genelinde Kapasite Kullanım Oranı ise 2019 Nisanda 2019 Mart ayına göre 0,7 puanlık artış göstererek % 75 seviyesinde gerçekleşerek 2015 yılından beri en yüksek seviyeye yükseldi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 2019 Mart ayına  göre 0,3 puan artışla % 75'e çıktı.

*RİSK UYARISI:

2020 yılı 2.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %24 zarar oranı: %76'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.