Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Borç Arttı

14 Aralık 2016

Ekim ayında özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu arttı.

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Borç Arttı

TCMB verisinin detayları şöyle:

Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 12,3 milyar ABD doları artarak 207,6 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,7 milyar ABD doları azalarak 16,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 618 milyon ABD doları, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,2 milyar ABD doları arttığı gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 682 milyon ABD doları artışla 4,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,0 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 37 milyon ABD doları azalışla 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,6 milyar ABD doları azalışla 11,2 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar ABD doları artışla 3,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 8,3 milyar ABD doları artarak 155,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,5 milyar ABD doları azalarak 16,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 207,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,5’inin ABD doları, %33,7’sinin Euro, %4,8’inin Türk lirası ve %2,0’ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da %46,0’ının ABD doları, %32,4’ünün Euro, %21,2’sinin Türk lirası ve %0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 207,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %51,7’sinin finansal kuruluşların, %48,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 16,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %81,3’ünü finansal kuruluşların, %18,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,7 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30,00 zarar oranı: %70,00'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.