Ökmen: Türkiye Likidite Koşulları Zorlaşacak

16 Aralık 2016

JCR Başkanı Ökmen'e göre, Türkiye'de para politikası kararları faiz artırımı yönünde şekillenecek.

Ökmen: Türkiye Likidite Koşulları Zorlaşacak

Ökmen'in değerlendirmeleri şöyle:

- Para politikası kararları faiz artırımı yönünde şekillenecektir: TL'nin değer kayıplarının fiyat istikrarına geciken yansımalarının gerçeklemesine ve küresel faiz hareketlerine bağlı olarak kısa vadeli gelecek dönemde Türkiye'deki para politikası kararları faiz artırımı yönünde güncellenecektir.

- Türkiye açısından likidite koşulları zorlaşacaktır: Yakın vadeli gelecekte kısa vadeli faiz oranlarının Merkez Bankası tarafından hedeflenen faiz koridoru içerisinde oluşması ve bu aralıkta tutulması zorlaşacağı için Türkiye genelinde likidite koşulları da zorlaşacak, ancak likidite koşullarında oluşacak bu zorlaşma para piyasalarının etkinliğini, istikrarını ve ödeme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sınırlayacak önemde olmayacaktır.

- Likidite koşullarında oluşması beklenen zorlukların aşılmasında para politikasının operasyonel esnekliğinin gücü belirleyici olacaktır: 2017 yılında Türkiye'deki likidite koşullarında oluşacak zorlukların aşılması, Merkez Bankası'nın uygulayacağı para politikasının operasyonel yapısının piyasalardaki olağandışı gelişmelere karşı yeterli esnekliğe sahip olmasına bağlı olacaktır.

- 2017 likidite koşullarının oluşumunda, para politikasının yanında Hazine işlemlerinin etkileri daha bir önem kazanacaktır: Bankacılık sektörünün 2017 yılındaki esas fonlama ihtiyacı Merkez Bankası'nın para tabanı üzerinde yaratacağı değişiklikler ile Merkez Bankası ve Hazinenin piyasalarla TL karşılığında gerçekleştireceği işlemlerin miktarı, zamanlaması, fiyatlaması gibi konularda uygulayacağı politikalarının rasyonalitesi tarafından belirlenecektir. Dolayısıyla para politikasının yanında 2017 yılında Hazine işlemlerinin etkileri daha fazla bir önem kazanacaktır.

- Bankaların sahip olduğu yüksek Sermaye Yeterlilği (SYR) seviyesinden taviz verme ve ilave kredilendirmelerin SYR üzerinde yaratacağı aşındırmaya katlanabilecekleri tolerans seviyeleri 2017 yılında reel piyasaların likidite ihtiyaçlarının sürdürülebilirliği açısından önemli olacaktır.

- 2017 yılında sistemin fonlama ihtiyacı önemli ölçüde değişecektir: 2016 yılı içerisinde ulusal düzeyde fonlama ihtiyacı önemli bir değişiklik göstermemekle birlikte yıl sonuna doğru kamu işlemlerinde başlayan hareketlilik ve bunun yansımalarıyla para tabanı içerisindeki kalemler de oluşturacağı dolaylı hareketliliğin, sistemin fonlama ihtiyacını 2017 yılında önemli ölçüde değiştireceğini beklemekteyiz.

- Merkez Bankası'nın likidite uygulamaları bankacılık sisteminin fonlama riskini düşürmektedir: 2016 yılında marjinal fonlama oranından karşılanan Bankacılık likidite ihtiyaçları, yıl içerinde zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi, TL cinsi zorunlu karşılıkların faiz oranlarının ve faiz ödeme koşullarının yeniden düzenlenmesi, Merkez Bankası nezdinde bankalarla yapılacak TL işlemlerin teminat koşullarının kolaylaştırılması, Geç Likidite Penceresi Repo uygulamalarına başlanması ve benzeri uygulamalarla Bankacılık sisteminin fonlama ihtiyacı ve riski üzerinde azaltıcı etki yapmaktadır.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2021 yılı 3.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %41,67 zarar oranı: %58,33'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.