OECD: Türkiye'de 2016 ve 2017'de Büyümenin %4'e Yakın Kalması Bekleniyor

01 Haziran 2016

Kuruluş, 2016 başındaki asgari ücret artışı ve sosyal transferlerin özel tüketimi artırmasının beklendiğini kaydetti.

OECD: Türkiye'de 2016 ve 2017'de Büyümenin %4'e Yakın Kalması Bekleniyor

Kuruluş, 2016 başındaki asgari ücret artışı ve sosyal transferlerin özel tüketimi artırmasının beklendiğini kaydetti. İstihdam maliyetlerindeki yükselmenin ise rekabet gücü ve ihracatı olumsuz etkileyeceğini vurguladı. 


Raporda, Türkiye'de güçlü büyümenin iç talep tarafından desteklendiği belirtildi. Türkiye için 2016 büyüme tahmini %3.9, 2017 büyüme tahmini ise %3.7 açıklandı. Önceki görünüm raporunda tahminler 2016 için %3.4, 2017 için ise %4.1'di. Zorlu iç politika ortamı ve jeopolitik gerginliklerin artması halinde hane halkı ve işletme güveninin etkilenebileceği kaydedildi. 


OECD'nin Türkiye'de cari açığın GSYH'ya oranını bu yıl için %4.78, gelecek yıl için %4.6 öngördü. Aynı yıllar için işsizlik tahmini de sırasıyla %10.1 ve %10.2  olarak açıklandı.