Nisanda Resmi Rezerv Varlıkları %1,3 Artarak 116,0 Milyar Dolar Oldu

27 Mayıs 2016

TCMB verisinin detayları şöyle:

Nisanda Resmi Rezerv Varlıkları %1,3 Artarak 116,0 Milyar Dolar Oldu

Nisanda Resmi Rezerv Varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 116,0 milyar dolar oldu. 


TCMB verisinin detayları şöyle: 


Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 116,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre 474 milyon ABD doları artarak 94,7 milyar ABD dolarına, altın cinsinden rezerv varlıklarımız da yüzde 5,1 oranında artarak 19,8 milyar ABD dolarına yükselmiştir.


Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre 37 milyon ABD doları artarak 10,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 6,6 milyar ABD doları anapara, 3,8 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar ABD doları bir ay, 0,8 milyar ABD doları 2-3 ay ve 8,4 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.


Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre 656 milyon ABD doları artarak 75,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.