Morgan Stanley'e Göre Türkiye'nin Potansiyel Büyüme Hızı 2025'te %3.7'den %3.2'ye İnecek

13 Mayıs 2016

Morgan Stanley bu yavaşlamayı 3 ana nedene bağladı,

Morgan Stanley'e Göre Türkiye'nin Potansiyel Büyüme Hızı 2025'te %3.7'den %3.2'ye İnecek

Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine dair yaptığı değerlendirmelerde, 2025 yılında temel senaryoya göre potansiyel büyüme hızının %3.7'den %3.2'ye inmesi bekleniyor.


Bankanın değerlendirmelerine göre  2008-2009 küreel krizinde rağmen 2002 -2011 arasında çok güçlü bir ekonomik büyüme ortalaması olan %5.5 yıllık büyüme rakamlarını yakalayan Türkiye için, son 4 yılda bu oranın %3.3 ile "bazı kuyruk rüzgarlarına" rağmen ortalamayı aşamadığı ifade edildi. 


Morgan Stanley bu yavaşlamayı 3 ana nedene bağladı,


1)  Kaldıraç etkisinde azalma (bazı borç göstergelerinde sürdürülemez seviyelere yaklaşılması), 

2) Politik belirsizlik (dış finansmanın miktarını ve kalitesininde gerilemeye neden oluyor) 

3) Verimlilikte keskin düşüş.


Morgan Stanley, "Her ne kadar verimlilikte düşüş son yıllarda tüm gelişmekte olan ekonomilerde hissedilen bir sorun olsa da, Türkiye bunu yapısal reformların kısıtlı oluşu, üretimin ekonomideki payının gerilemesi, şehir ulaşımına olan desteğin azalması gibi nedenlere bağlı olarak daha fazla hissediyor" ifadesini vurguladı.


Banka son olarak baz senaryolarında Türkiye'nin 2025 büyüme potansiyelini %3.7'den %3.2'ye çektiğini ancak pozitif senaryoda ve reformların iyi uygulandığı senaryoda bu oranın %4.1 seviyelerinde olma potansiyelinin bulunduğunu belirtti.