Merkez Bankası'nın İktisadi Görünüm ve Para Politikası Raporu Yayınlandı

25 Mayıs 2016

Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir.

Merkez Bankası'nın İktisadi Görünüm ve Para Politikası Raporu Yayınlandı

Merkez Bankası'nın İktisadi Görünüm ve Para Politikası Raporu Yayınlandı.

 

Konuya ilişkin olarak Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan raporun özeti şöyle:


Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. İç talep büyümeye pozitif katkı verirken, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.


Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar artış yaşanmıştır. Kurul, sıkı para politikası duruşunun, temkinli makroihtiyati politika çerçevesinin ve Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılmasının ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir.


GSYİH ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini korumaktadır. 

Sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürerken dış sipariş göstergelerinde yakın dönemde bir miktar bozulma gözlenmiştir. 

Güven endeksleri oynak bir seyir izlemektedir. İstihdamdaki istikrarlı artış devam etmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. 

Jeopolitik riskler ihracat artışını sınırlamaktadır.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin sürmesi beklenmektedir.

Önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam edeceği öngörülmektedir. 

Cari işlemler açığı finansmanı uzun vadeli borçlanma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile sağlanmaktadır.

Son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, belirgin bir düşüş gözlenmektedir. Bununla birlikte, çekirdek enflasyoneğilimindeki iyileşme sınırlı olmuştur. 

İthalat girdi fiyatlarındaki düşük seviyeler, son aylarda enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıları hafifletmiştir. 

Orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek seviyededir. 

Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar artış yaşanmıştır. 

Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında son haftalarda zayıflama gözlenirken risk primi göstergeleri bir miktar artmıştır.


Sıkı para politikası duruşu, temkinli makro ihtiyati politika çerçevesi ve Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılması ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktadır.


Kurul, sadeleşme önünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir. Getiri eğrisi yataya yakın konumunu korumaktadır. 


Parasal ve finansal koşullardaki sıkılaşma sonucu yıllık kredi büyüme hızlarındaki azalış sürmektedir. Ticari kredilerin tüketici kredilerine göre daha hızlı büyümesi fiyat istikrarına, finansal istikrara ve dengelenme sürecine katkı yapmaktadır

*RİSK UYARISI:

2021 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %34,21 zarar oranı: %65,79'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.