Merkez Bankaları Haberleri

SembolSonFarkFark%
SembolSonFarkFark%
SembolSonFarkFark%
SembolSonFarkFark%

Merkez bankası, bir ülkenin ya da ülkeler grubunun para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez Bankası en büyük sorumluluklarından biri olan resmî faiz oranını ve ülkenin döviz kurunu yönetmek amacıyla döviz kurunu belirlemek ve bu oranın çeşitli politika mekanizmaları aracılığıyla piyasada etkili olmasını temin etmek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası,Bank of England, Şili Merkez Bankası, Reserve Bank of Australia, Bank of Canada, Reserve Bank of India, Banco de la República de Colombia, Norveç Merkez Bankası ve Federal Reserve (FED) günümüz bağımsız merkez bankası örnekleridir. Merkez bankasının başlıca işlevleri; para politikasının uygulanması, ülkenin toplam para arzının kontrolü, hükûmetin ve bankaların bankası (son kredi mercii) olma, ülkenin döviz ve altın rezervlerini yönetme, bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi, resmî faiz oranını -enflasyon ve ülkenin döviz kurunu yönetmek amacıyla- belirlemek ve bu oranın çeşitli politika mekanizmaları aracılığıyla piyasada etkili olmasını temin etmek.