Küresel Borçluluk Yılın İlk Yarısında 10 Trilyon Dolar Arttı

27 Eylül 2016

Gelişen piyasalarda şirket tahvil ihraçlarının GSYH'ya oranı %100'ü aştı.

Küresel Borçluluk Yılın İlk Yarısında 10 Trilyon Dolar Arttı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, 2016 yılı ilk yarısında küresel hanehalkı, devlet ve şirket borçları toplamı 10 trilyon dolar artarak 216 trilyon doları aştı. Rakam küresel GSYH'nın %327'sine denk geliyor. 

Gelişmiş piyasalarda toplam borçluluk ilk yarıda 8 trilyon dolar artarak 163 trilyon dolara geldi. Rakam, GSYH'nın %393'üne denk geliyor. 

Diğer taraftan aynı dönemde gelişen piyasa şirketlerinin borçları 1.6 trilyon dolar artarak 26 trilyon dolara geldi. Rakam GSYH'nın %102'sini gösteriyor.