Krizde Olan Ülkelerin 5 Yıllık CDS Primleri Değişti...

05 Mayıs 2010

Krizde Olan Ülkelerin 5 Yıllık CDS Primleri Değişti...

İngilizce açılımı Credit Default Swap olan CDS'lerin Türkçe karşılığı Kredi Temerrüt Takası'dır. Bu işlemin çıkış amacı borçlunun alacaklıya karşı ödemekle yükümlü olduğu borcu ödeyememe riskini alacaklının 3. kişi yada kurumlara belirli bir prim ödeyerek sigorta ettirmesidir. Bu işlem genelede Bono'lar üzerinden gerçekleşir. Ve yatırımcılar ülkenin batma riskine karşı alacağını CDS satıcısı denilen kurumlara devretmesidir. Bu işlem sırasında CDS satıcısına alacaklı taraf bir prim öder. Bu primde borçlu ülkenin iflas etme ihtimali ile doğru orantılıdır. Sabah saatlerinde İspanya , Portekiz ve Yunanistan dan gelen 5 yıllık CDS lere ait baz puanlar artış gösterdi. Bu da kriz ihtimallerinin arttığını gösteriyor.