Kısa Vadeli Dış Borç Stoğu Kasım'da Azaldı

16 Ocak 2017

Kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2015 yıl sonuna göre %1,5 azalışla 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Dış Borç Stoğu Kasım'da Azaldı

TCMB verisinin detayları şöyle:

2016 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonuna göre % 1,5 oranında azalışla 100,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 6,9 oranında azalarak 60,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 8,0 oranında artarak 40,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre% 30,6 oranında azalışla 15,8 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 5,0 oranında azalarak 14,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre % 1,3 oranında artışla 17,6 milyar ABD doları ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2015 yıl sonuna göre % 31,5 oranında artarak 12,6 milyar ABD doları olmuştur.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre % 6,5 oranında artışla 31,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre % 15,3 oranında artarak 16,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 4,2 oranında azalarak 83,9 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 3,0 düzeyinde azalarak 49,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 2,4 artarak 50,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonunda 1,9 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları da % 79,4 azalışla 2016 Kasım sonu itibarıyla 384,0 milyon ABD doları olmuştur. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 476 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 51’i ABD doları, % 30,6’sı euro, % 15,6’sı TL ve % 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2016 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 19,0 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün % 15,5, Merkez Bankası’nın % 0,5, Özel Sektör’ün ise % 84,0 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2021 yılı 3.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %41,67 zarar oranı: %58,33'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.