Kısa Vadeli Dış Borçta Artış Yaşandı

18 Temmuz 2017

2016 yıl sonuna göre % 6,4 oranında artışla 104,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Kısa Vadeli Dış Borçta Artış Yaşandı

TCMB Verilerine göre ;

2017 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre % 6,4 oranında artışla 104,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 1,5 oranında artarak 58,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 13,3 oranında artarak 45,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre % 1,7 oranında azalarak 14,5 milyar ABD doları seviyesinde gercekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 5,9 oranında artarak 14,0 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 0,9 oranında artarak 17,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 1,7 oranında artarak 12,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre % 12,8 oranında artışla 37 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre % 3,3 oranında artarak 16,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 7 oranında artarak 87,4 milyar ABD doları olmuştur.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 2,5 oranında artarak 48,5 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 10,1 oranında artarak 55,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonunda 171 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 28,1 oranında azalışla 2017 Mayıs sonu itibarıyla 123 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 268 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
2017 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 51,5’i ABD doları, % 30,8’i Euro, % 14,9’u TL ve % 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
2017 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 166,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 20,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 16,5, Merkez Bankası’nın 0,5, özel sektörün ise % 83 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30,00 zarar oranı: %70,00'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.