İstihdam piyasası ile ilgili göstergeler ekonomide dönüm noktasının oluştuğunu gösteriyor

06 Nisan 2010

İstihdam piyasası ile ilgili göstergeler ekonomide dönüm noktasının oluştuğunu gösteriyor

Mart ayında istihdam seviyesi mevsim faktörleriyle ilgili olarak kısa süreli artış gösteriyor. Bu göstergeler aynı anda bu yılın birinci çeyreğinde istihdam piyasasının sabitleşmesi yönünde dönem noktasının oluştuğunu da gösteriyor. Tarım istisna olmakla beraber diğer sektörlerde yeni iş alanları 162 000 artmıştır. Yayınlanan göstergelere bakılırsa , istihdam seviyesindeki artış yeniden pozitif alana geçmiştir ve ekonomide dönüm noktası oluşmuştur. Ocak –Şubat ayında  göstergelere 62 000 artışla yeniden bakılmıştır ve bu istihdamdaki sabitliği gösteriyor.


Özel sektörde Mart ayında yeni iş yerlerindeki artış 123 000 oluşmuştur. Şubat ayında ise bu artış 8 000 olmuştu. Mevsim faktörleriyle ilgili ortalama haftalık iş süresinin artmasına rağmen ortalama aylık maaş %0.1 azalmıştır (yıllık +%1.8 artış). Bu göstergeler düşük enflasyon seviyesinde üretim hacminin zayıf tempoyla arttığını gösteriyor. Ekonominin ayrı ayrı alanlarında  istihdam seviyesindeki değişiklikler ise aşağıdakı gibi olmuştur:
üretim sanayisi +17 000, inşaat +15 000, perakende ticaret +14 900, kısa süreli iş yerleri +40 000, sağlık +27 000, bilişim teknolojileri -12 000, finansal sektör -21 000. Posta hizmeti istisna olmakla bütçe kurumlarında iş yerlerinin sayı 51 300 artmıştır.