İstanbul Ağustos İmalat PMI 48.7 Açıklandı

01 Eylül 2016

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’daki imalatçıların faaliyet koşullarını takip eden İstanbul Sanayi Odası İstanbul PMI™ Endeksi Ağustos’ta eşik değer 50,0’nin altında kaydedildi.

İstanbul Ağustos İmalat PMI 48.7 Açıklandı

Ancak endeks Temmuz’a kıyasla yükselerek üretimdeki düşüşün belirgin bir şekilde hız kestiğine ve istihdamın ılımlı düzeyde arttığına işaret etti. İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin kaydettiği performansı göstermek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesidir. Manşet gösterge, yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 

50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir. PMI endeksi Ağustos’ta eşik değer 50,0’nin altında kaldı ancak Temmuz’daki 48,0 düzeyinden 48,7’ye yükseldi. Endeksin 2016 başından beri ortalaması 49,3 olarak gerçekleşti ve 2015 yılının bütünü için hesaplanan 48,4 ortalama değerinin üzerinde ölçüldü. 

Küresel piyasa koşullarındaki zorluklara bağlı olarak azalma kaydeden ihracat sözleşmelerinin etkisiyle yeni siparişler Ağustos’ta ılımlı düzeyde geriledi. Yeni ihracat siparişleri Mayıs 2015’ten beri gözlenen en yüksek hızda daraldı. 

İmalat üretimini takip eden alt endeks Ağustos’ta eşik değer 50,0’nin altında kaldı. Ancak üretimdeki üşüşün Temmuz’a göre belirgin bir şekilde hız kestiği gözlendi. İstanbul imalat sektörü istihdamı son 4 ayda üçüncü kez olacak şekilde Ağustos’ta arttı.