IMF, Türkiye Büyüme Beklentilerini de Revize Etti.

12 Nisan 2016

Raporda, asgari ücretteki artışın, iç talebi jeopolitik belirsizlik, zayıflayan kredi büyümesi ve dış talebe rağmen canladıracağı vurgulandı.

IMF, Türkiye Büyüme Beklentilerini de Revize Etti.

IMF'nin Türkiye'de 2016 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,8, 2017 beklentisi yüzde 8,8 olarak,
IMF'nin Türkiye'de cari açık oranı / GSYH oranı tahmini 2016 için yüzde 3,6, 2017 için yüzde 4,1 olarak,
IMF'nin Türkiye'de 2016 için işsizlik beklentisi yüzde 10,8, 2017 için 10,5 olarak açıkladı. 


Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelere yer veren IMF, büyüme beklentilerini de revize etti. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2016 büyüme beklentisini yüzde 3,2’den yüzde 3,8’e çıkardı, 2017 tahminini ise yüzde 3,6’dan yüzde 3,4’e düşürdü. Güncellenen IMF tahminlerine göre, Türkiye bu yıl yüzde 3,8 ve gelecek yıl yüzde 3,4 büyüyecek. Söz konusu oranlar, şubat ayında yayınlanan bir başka raporda sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.


Raporda, asgari ücretteki artışın, iç talebi jeopolitik belirsizlik, zayıflayan kredi büyümesi ve dış talebe rağmen canladıracağı vurgulandı. IMF, aynı zamanda, Türkiye'ye yönelik enflasyon tahminini 2016 için yüzde 9,8 ve 2017 için yüzde 8,8 olarak açıkladı.


Cari açık dengesine (cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı) yönelik IMF tahminleri ise 2016 için yüzde -3,6 ve 2017 için yüzde -4,1 seviyesinde bulunuyor. IMF, ayrıca geçen yıl yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8'e yükseldikten sonra gelecek yıl yüzde 10,5’e ineceğini öngörüyor.