İMF sermaye hareketine kontrolün güçlendirilmesini tavsiye ediyor

23 Şubat 2010

İMF sermaye hareketine kontrolün güçlendirilmesini tavsiye ediyor

İMF ekonomistleri, sermaye hareketlerinin kontrolüyle  ilgili görüşlerini değiştirerek, gelişmekte olan ülkelerin vergi ve düzenleme tedbirlerini yeniden göz geçirmesini istiyor. Onlara göre bu tedbirler uluslarası finansal piyasalarda yeni finansal krizlerin oluşmasına önlem olabilir. Fonun ekonomistlerine göre son kriz zamanı gelişmekte olan ülkeler, sermaye hareketini kontrol elementleri sayesinde ekonomik olarak daha elverişli duruma gelmişlerdir. Belirtelim ki, İMF uzun yıllar sermaye hareketinin serbestleştirilmesi fikrini destekliyordu. Bu serbestleşme serbest ticaretin temelidir ve gelişmekte olan ülkelere zenginleşmekte yardımcı olacaktır. Fakat oluşan son finansal kriz bu düşünceleri yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. İMF araştırmalar grupundan Conatan Ostri , “Biz finansal kriz sonuçlarından ders çıkarmaya çalışıyoruz”  açıklamasını yaptı.