Günlük Teknik Strateji Bülteni

27 Eylül 2021

Teknik olarak bugün ön plana çıkmasını beklenilen hisseler

Günlük Teknik Strateji  Bülteni

27.09.2021

Teknik olarak bugün ön plana çıkmasını beklenilen hisseler: TUPRS, PETKM ve TAVHLNot: Günlük hisse önerileri Finnet veri terminalinden sağlanan datalar üzerine temel analizden bağımsız olarak teknik göstergelerden türetilmiştir. Gün içerisinde, haber ve veri akışına bağlı olarak, piyasa koşulları değişkenlik gösterebileceğinden, dolayı gün içi teknik değerlendirmeleri müşteri temsilcinize sorabilirsiniz. Önerilerin geçerlilik süresi raporda verilen tarihle sınırlıdır, öneri bitiş tarihindeki kapanış fiyatından kapatılmış sayılır ve ek bir bildirim yapılmaz. Günlük hisse önerileri her gün güncellenmektedir. Bu raporda yer alan fiyat hedeflerinin belirlenmesinde teknik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Belirtilen fiyat hedefleri tahmini fiyatlar olup, gerçekleşeceği anlamına gelmemektedir. Günlük teknik hisse önerileri BİST-30 endeksi içerisinde işlem gören pay senetleri arasından seçilmektedir.

TUPRS Teknik Analiz:Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

PETKM Teknik Analiz:

TAVHL Teknik Analiz:Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

BİST-30 Endeksi ve Hisseleri İle İlgili Destek-Direnç-Pivot ve Hareketli Ortalama DeğerleriUyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

BİST-30 Endeks ve Hisseleri İle İlgili Kısa Vadeli Teknik Gösterge DeğerleriUyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

BIST-30 ENDEKS ve HİSSELERİNE Kantitatif Bakış


Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

BİST-30 ENDEKSİNE DAHİL PAY SENETLERİ DİP-ZİRVE ANALİZİ


Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Teknik Göstergeler:

RSI: İlk olarak J.Welles Wilder tarafından, Haziran 1978 tarihli Commodities (Futures) Magazine'deki bir makalede adı geçmiştir. Wilder'in " Technical Trading Systems" kitabında hesaplanması ve yorumlanması adım adım anlatılmıştır. İlgili periyoddaki kapanış değerlerini periyodun bir önceki kapanış değerleriyle kıyaslayarak hesaplanan kısa ve orta vadeli trendin yönü hakkında öngörüde bulunmayı sağlayan bir göstergedir. RSI da genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. Genel kabul 30 referans değerinin altına inen RSI değerlerinin aşırı satımı, 70 değerinin üzerine çıkan RSI değerlerinin de aşırı alımı işaret ettiği yönündedir. RSI ‘ın yorumlanışında kullanılan bir diğer yöntemse uyumsuzluklardır. Yükselen bir piyasada RSI daki yeni oluşan dip ve tepelerin bir önceki dip ve tepelerden daha yüksekte oluşması beklenirken, alçalan bir piyasada RSI daki dip ve tepelerin bir önceki dip ve tepelerden daha aşağıda oluşması beklenir. Bunun gerçekleşmediği durumlar uyumsuzluk olarak kabul edilir.

Momentum: belirlenmiş olan bir süre içinde fiyatların % kaç değiştiğini gösteren bir göstergedir. Bir başka deyişle, ilgili senedin belirlenmiş bir süre içinde ne kadar kazandırdığını veya kaybettirdiğini endeks olarak belirten bir göstergedir. Son günün kapanışının, x gün önceki kapanışı bölünmesinin 100 ile çarpımı olarak hesaplanan Momentum’da bu iki günün eşit olduğu durumlarda bulunacak olan 100 değeri referans değeri olarak kabul edilir. Kullanım açısından diğer referans değerleri kullanan indikatörlerde olduğu gibi bu seviyenin üzerinin "aşırı alım" altının ise "aşırı satım" olarak kabul edilmesi mümkündür. Ayrıca Momentum’la bu çizginin kesişme noktalarında Momentum’un referans değerini yukarı kesmesi "al" aşağı kesmesi ise "sat" sinyali olarak kabul edilebilir. Uyumsuzluklar: Fiyatlar yükselirken ve yeni zirveler yaparken, göstergenin yeni zirve yapamaması veya fiyatlar yeni dip yaparken, göstergenin yeni dip yapmaması. Bu durumu trend değişikliğinin erken sinyali olarak değerlendirmek gerekir.

MACD: Genelde 26 ve 12 günlük olarak kullanılan iki üssel hareketli ortalamanın farkı olan Macd, kısa vadeli üssel ortalamanın uzun vadeliye göre olan pozisyonlarını değerlendirerek trendin yönü hakkında bilgi vermeye çalışır. Macd’nin 0 olduğu seviyede 12 günlük üssel hareketli ortalama 26 günlük üssel ortalamaya eşittir. 12 günlüğün 26 günlüğün üzerine çıktığı durumlarda ise Macd pozitif değerler alacaktır. Tersine 12 günlüğün 26 günlüğün altına indiği durumlarda ise Macd negatif olacaktır. Yorumlamalarda 12 günlük hareketli ortalamanın 26 günlük hareketli ortalamadan uzaklaştığı yani Macd’nin 0 değerinin altında yada üzerinde olduğu durumlar aşırı alım ve aşırı satımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak bu bölgelerde olmanın ürettikleri sinyaller referans değeri kullanan diğer göstergelere göre daha zayıftır. Fiyatların trend yönünde aşırı bir hareketi olduğunu söylese de dönüş zamanı hakkında kesin bilgiler içermez. Macd’nin yorumlanmasında önem taşıyan bir diğer yöntemde uyumsuzluklara dikkat edilmesidir.

Stochastics: Stochastic Osilatörü bir senedin kapanış fiyatını verilen bir periyot içinde seyrettiği fiyat aralığı ile karşılaştıran bir göstergedir. Stochastic Osilatörü iki ayrı eğri ile gösterilir ve yorumlama bu eğrilerin karşılaştırılması ile yapılır. Stochastic 0 la 100 arasındaki değerlerden oluşur. Bu skala üzerine 20 ve 80 değerlerinden çizdiğimiz yatay çizgilerse stochastic’in referans değerleridir. Diğer referans değeri kullanan göstergelerde olduğu gibi burada da bu değerlerin alt ve üst kısımları aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri olarak adlandırılır. Bir senedin fiyatının 20 referans değerinin altına inmesi aşırı satıma ve bir süre sonra toparlanma olacağına, 80 referans değerinin üzerine çıması ise aşırı alıma ve bir süre sonra gevşeme olacağına işaret eder.

  • CCI: Mal piyasaları için Donald Lambert tarafından geliştirilmiş olan CCI, hesaplanışındaki özellikler nedeniyle rahatlıkla hisse senedi piyasasına da uyarlanabilir. CCI için Lambert, 5 ile 25 günlük periyotların kullanılmasını önermektedir. Bir çok analist bu göstergeyi aşırı alım / aşırı satım bölgelerini gösteren osilatör olarak kullanır. CCI +100 ile -100 arasında bir değer alır. +100'ün üzerinde olması demek, kağıdın fiyatının aşırı yükselmiş olması, -100'un altında olması ise aşırı düşmüş olması demektir. ( aşırı alım ve aşırı satım )

  • Hareketli Ortalama: bir dizinin verilen zaman aralığı içerisindeki ortalamasının hesaplanması için kullanılan bir yöntemdir. "Hareketli" kelimesi aslında ortalamanın durağan olmayıp zaman içinde eklenen veriye göre sürekli olarak kendini yeniden ayarlaması anlamında kullanılır. Kullandıkları datalarda hangi dönemin datalarına önem verdikleri açısından basit, ağırlıklı, üssel, üçgensel ve değişken olmak üzere beş farklı yöntemle hesaplanabilirler. Basit hareketli ortalamada periyod içindeki tüm günler aynı önemde kabul edilir. Ancak son günlerin önemini atlayan bu yaklaşıma karşı ağırlıklı hareketli ortalamada da ilk günlerin önemi azaltılarak ağırlık son günlere kaydırılır. Üssel hareketli ortalamada ise ağırlığın yine son günlere verilmesine karşın ilk günler ağırlıklı hareketli ortalamada olduğu gibi ihmal edilmez.

Teknik Metodoloji ve Uyarılar: Tabloların hazırlanmasında Finnet veri terminali kullanılmış olup, datalar Finnet tarafından sağlanmıştır. BİST-30 Endeksi ve Hisseleri İle İlgili Kısa Vadeli Teknik Çalışmaların yer aldığı tabloda, kısa ve uzun vadeli basit hareketli ortalamaların değerleri belirtilmiştir. Diğer teknik göstergeler dikkate alınmamıştır. Pivot, Destek ve Direnç seviyeleri INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler’in belirlediği destek ve direnç seviyeleri değildir. Tüm tablolarda yer alan veriler günlük güncellenmektedir.

Endeks-30 için hazırlanan kısa vadeli teknik gösterge değerleri ile ilgili datalar Finnet veri terminalinden derlenmiştir. Teknik göstergelerin son aldığı değerler belirtilmiştir. Sadece teknik göstergelere bakılıp yatırım kararı verilmesi doğru sonuçlar doğurmayabilir. Hazırlanan tablolar tek başına yeterli bir gösterge olmayıp, temel ve diğer gelişmeler devre dışı bırakıldığının unutulmaması gerekmektedir. Tüm veriler, InvestAZ Yatırım Menkul Değerler tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu rapor, doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı öngörmekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, gün içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve öngörülerde değişikliklere gidilebilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlıklar, maddi ve manevi zararlardan kurum çalışanları ve InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kaynaklar: INVESTAZ Yatırım Araştırma, Matriks ve Finnet

Raporu Hazırlayan Birim : InvestAZ Yatırım Araştırma ve Strateji Departmanı

Mali: [email protected]

Tel: 0212 238 88 88

Çekince: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu rapor, herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler gündeme gelebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan kurum çalışanları ile INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 2.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %36,36 zarar oranı: %63,64'dür. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.