Fischer:Büyüme İçin Merkez Bankalarının Desteği Gerek

06 Ekim 2016

Stanley Fischer, merkez bankalarının maliye politikalarının desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fischer:Büyüme İçin Merkez Bankalarının Desteği Gerek

Fed Başkan yardımcısı Stanley Fischer yaptığı açıklamalarda büyümenin desteklenebilmesi için para ve maliye politika adımlarının birlikte atılması gerektiğini söyledi.

Fischer, düşük faizlerinin altında yatan sebeplerin çözümüne dair doğru politikalar oluşturulması durumunda sürdürülmesi gerekmediğini açıklamalarına ekledi.

Fischer, tüm dünya merkez bankalarının, mali istikrara zarar veren ve ekonomik şoklara daha kırılgan hale gelen düşük faizlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.