Finansal Kesim Dışı Firmaların Döviz Varlıkları Azaldı

03 Ekim 2016

Temmuz ayında Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlıkları 3.593 milyon dolar, Yükümlülükler ise 1.350 milyon dolar azaldı.

Finansal Kesim Dışı Firmaların Döviz Varlıkları Azaldı

Konuya ilişkin olarak Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan raporun ayrıntıları şöyle: 

Temmuz 2016 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde, Haziran 2016 değerlerine göre Varlıklar 3.593 milyon ABD doları, Yükümlülükler 1.350 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu ise -201.361 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Haziran 2016 dönemine göre 2.243 milyon ABD doları daha fazla açık vermiştir. 

Temmuz 2016 dönemi Varlıklar dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre Yurt İçi Bankalardaki Mevduat ve İhracat Alacakları sırasıyla 2.581 milyon ABD doları ve 1.239 milyon ABD doları azalırken, Yurt Dışına Doğrudan Sermaye Yatırımları 223 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak Varlıklar 3.593 milyon ABD doları azalmıştır. 

Yükümlülükler dağılımında ise, bir önceki aya göre Yurt İçinden Sağlanan Nakdi Krediler ile İthalat Borçları sırasıyla 805 milyon ABD doları ve 741 milyon ABD doları azalırken, Yurt Dışından Sağlanan Nakdi Krediler 196 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak Yükümlülükler 1.350 milyon ABD doları azalmıştır. 

Temmuz 2016 döneminde Kısa Vadeli Varlıklar 78.337 milyon ABD doları iken, Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.844 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak, Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu -507 milyon ABD doları gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyi.