Eylülde İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Arttı

26 Eylül 2016

Eylül ayında İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 1,4 puan artışla %76.6 oldu (Önceki %75.2)

Eylülde İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Arttı

Konuya ilişkin olarak Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan raporun ayrıntıları şöyle: 

2016 yılı Eylül ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2622 işyerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilmiş, 2082 katılımcıdan yanıt alınmıştır. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırılmıştır. 

2016 yılı Eylül ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

-Mal Gruplarına Göre Kapasite Kullanım Oranı- 

2016 yılı Eylül ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, yatırım mallarında değişim görülmezken, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, dayanıklı tüketim malları ve ara mallarında artış gözlenmiştir.