ECB Tutanakları Yayınlandı

18 Ağustos 2016

ECB tutanaklarına göre Brexit sonuçları tahmin edilenden daha az etki yaptı.

ECB Tutanakları Yayınlandı

ECB Tutanaklarına göre; 

* Enflasyonda açık bir yukarı yönlü trend görülmüyor.

* Brexit oylaması ECB açısından yeni zorluklar ve belirsizlikler yarattı.

* Brexit oylaması küresel ekonomiyi tahmin edilemeyecek şekillerde etkileyebilir.

* Politika yapıcılar bankaların hisse fiyatları ile kredi verme hacimleri arasında görünür bir bağlantı olduğunun altını çizdi.

* ECB yöneticileri gerekmesi halinde teşviklerin yeniden artırılabileceğini vurguladılar.

* Brexit etkileri sınırlı kaldı.

* Politika yapıcılar ECB politikalarının bankalara geçişi süreci konusunda bir koruyucu mekanizma ihtiyacını vurguladı.