Çin'in Borcu Finansal Krize Neden Görünmüyor

30 Ağustos 2016

Çin'in borcu 2008'deki finansal kriz öncesi ABD borç yapısına benzemiyor.

Çin'in Borcu Finansal Krize Neden Görünmüyor

Tasarrufları borçlarının iki katı olan Çin'in borç krizi ABD'nin borç krizlerine benzemiyor. GSYH'nin ancak yüzde 40'ına denk gelen hane halkı harcamaları 2008 krizine neden olmuştu. ABD'de ise baktığımızda bu ordan krizden önce 100'dü. Çün'deki mevduatların 2015 sonu raporlarına göre 55 tirlyon yuan, borçların ise 27.4 trilyon yuan olduğu dikkat çekiyor.

Çin ekonomisinin borçluluk oranının finansal krizden sonra ciddi oranda yükseldiği, son on yılda borçluluğun yüzde 465 arttığı belirtiliyor. Rakamlar incelendiğinde borcun GSYH'ye oranı 2005 yılında yüzde 160'darkayken 2015 sonunda yüzde 247'lere kadar yükseldi.

Çin'deki mortgage kredilerinin ABD'den daha iyi bir durumda olması, Çin ileABD arasındaki finansal krizin en önemli sebeplerinden. Yapılan anketler sonucu Çin'deki hane halklarının gelirleri sahip oldukları evin 2012 yılındaki değerinin yüzde 11'ine denk geliyor. Mortgage borçlarının ise daha az olduğu belirtiliyor. Çin'deki hane halklarının gelirleri ve yüksek seviyedeki tasarruf oranları dikkate alındığında, hane halkı borçlarının finansal krize sebep olması ihtimaller dahilinde görünmüyor.