Çetinkaya: TCMB Sadeleşme Sürecine Devam Etmiştir

28 Eylül 2016

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Para politikasının çizdiği çerçeve ve faiz oranları, genel parasal ve finansal koşulların bileşenlerinden sadece bir tanesidir açıklaması yaptı.

Çetinkaya: TCMB Sadeleşme Sürecine Devam Etmiştir

Açıklamanın detayları şöyle:

- Küresel kriz sonrası dönemde, para politikalarının tek başına istikrarlı büyümeyi sağlayamayacağı görülmeye başlandı. Ekonomide güven faktörü, sağlıklı işleyen finansman kanalları ve gelir dağılımı gibi unsurlar, yatırımlar ve dengeli büyüme açısından orta ve uzun vadede çok daha önemli rol oynamaktadır.

- Türkiye'de basiretli maliye politikası, sağlam bankacılık sistemi ve risk odaklı para politikası çerçevesi şoklara karşı önemli bir direnç sağlamaktadır.

- Son dönemde verimlilik, rekabet gücü ve tasarruf artışını destekleyecek düzenlemelerle bu sağlam yapının daha da güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

- Öncü göstergeler, alınan teşvik ve tedbirlerin de katkısıyla, yılın son çeyreğinden itibaren iktisadi faaliyette bir toparlanma gözleneceğine işaret etmektedir.

- TCMB, para politikasının etkinliğini de artırmak amacıyla sadeleşme sürecine devam etmiştir.

- Para politikasının çizdiği çerçeve ve faiz oranları, genel parasal ve finansal koşulların bileşenlerinden sadece bir tanesidir.

- Finansal sistemden alınan verimliliğin azamiye çıkarılması, hem tasarruf oranı ve rekabet gücünü artırarak toplumsal refahı destekleyecek, hem de ekonomi politikalarına hareket alanı sağlayacaktır.

- Ülkemizde finansal sistem bankacılık sektörü ağırlıklı bir yapı arz etmektedir. Finansal sistemdeki çeşitlendirmenin verimlilik açısından getirebileceği katkıların çalışılması faydalı olacaktır. - Fiyat istikrarı ile finansal verimlilik arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.

- Fiyat istikrarı finansal derinleşmeyi beslemekte, uzun vadeli finansman maliyetlerinin düşük seviyelerde kalmasına katkıda bulunmakta ve finansal aracılığın daha sağlıklı işlemesini sağlayarak finansal sektörün üretime ve reel sektöre verdiği desteği artırmaktadır.

- Merkez bankasının orta ve uzun vadede reel sektörün sağlıklı bir şekilde finansmana erişimi konusunda verebileceği en önemli ve kalıcı destek, fiyat istikrarına ulaşmak ve korumaktır.

- Fiyat istikrarı ile ilişkili yapısal ve stratejik alanlarda toplumsal farkındalığı artırmaya gayret etmekte ve ortak çabanın önemine dikkat çekmekteyiz. Kalıcı çözümler üretmeyi ve paydaşlarla iletişim halinde ödünleşimleri azaltmayı amaçlıyoruz.

- Gıda Komitesi'nin yeniden yapılandırılması enflasyonla mücadelede kararlılığı ve yapısal unsurlara karşı ortak çabayı temsil etmektedir. Komite çalışmalarının gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılmasına önemli katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

- Yapısal konularda atılan kararlı adımların makroekonomik politikaların etkinliğini önemli ölçüde artıracağına ve fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması sürecini hızlandıracağına inanıyoruz. Bu konulara ilişkin çalışmalarımızı, ilgili kurumlar ile stratejik işbirliğini en üst düzeyde tesis ederek sürdürmeye devam edeceğiz.

- Merkez Bankası olarak fiyat istikrarına kalıcı biçimde ulaşmanın ülke ekonomisi ve tüm paydaşlar açısından sağlayacağı faydalara ilişkin farkındalığın artırılması için çabalarımızı sürdüreceğiz.

- Sağlam temellere dayanan ekonomimizin orta ve uzun vadede olumlu ayrışması beklenmektedir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2021 yılı 3.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %41,67 zarar oranı: %58,33'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.