Borsa İstanbul'dan C veya D Hisseleri Hakkında Açıklama

01 Temmuz 2016

Borsa İstanbul, C veya D listesine alınan paylar nedeniyle endekslerde değişikliklere ilişkin açıklama yaptı

Borsa İstanbul'dan C veya D Hisseleri Hakkında Açıklama

KAP açıklaması şöyle: 

BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarının "2.10 Kapsam Dışı Paylar" maddesinde yer alan, "C listesinde yer alan paylar ile D listesi'nde yer alan paylardan Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görenler BIST KOBİ Sanayi Endeksi hariç BIST Pay Endekslerinin hiçbirine dahil edilmez." hükmü gereği, 01.07.2016 tarihinden itibaren C veya D listesine alınan paylar, BIST KOBİ Sanayi Endeksi hariç bulundukları diğer endekslerden çıkartılacak, C ve D listesinden B listesine alınan paylar ilgili endekslere alınacaktır. Endekslerden çıkartılacak paylar ve çıkartılacakları endeksler ile endekslere alınacak paylar ve alınacakları endeksler ekte yer almaktadır.