Bofa Merrill Lynch Küresel Fon Yöneticileri Anketine Göre Resesyon Olası Değil

13 Nisan 2016

Yöneticilerin %54'ü FED'den bu sene 2 faiz artırımı, %27'si 1, %9'u ise 3 faiz artırımı bekliyor.

Bofa Merrill Lynch Küresel Fon Yöneticileri Anketine Göre Resesyon Olası Değil

Bofa Merrill Lynch küresel fon yöneticileri anketine göre, küresel fon yöneticilerinin %82'si resesyon beklentisine "olası değil" yanıtını verdi. 


Yöneticilerin %54'ü FED'den bu sene 2 faiz artırımı, %27'si 1, %9'u ise 3 faiz artırımı bekliyor. Ankete göre risklerin öncelikleri şöyle sıralandı, Genişlemeci politikanın başarısızlığı (%21), İngiltere'nin AB'den çıkışı (%19), ABD resesyonu / Çin devalüasyonu / Gelişen piyasa temerrütleri %11'er puanla sıralandı. 


Fon yöneticilerinin en yoğunlaştığı trade'ler ise şöyle sıralandı, ABD - Long (%20), Gelişen Piyasalar - Short (%19), Kaliteli hisseler - Long (%17) olarak görülüyor.