Türkiye'de Benzin Fiyatları ve Dünya'da Benzin

SembolSonFarkFark%
SembolSonFarkFark%
SembolSonFarkFark%
SembolSonFarkFark%

Türkiye’de Benzin ve Motorin fiyatlarını en fazla etkileyen birincil faktör kuşkusuz Petrol fiyatlarıdır. Uluslararası enerji piyasalarında işlem gören Brent Petrol ve Ham Petrol fiyatları, maliyet açısından akaryakıt dağıtım şirketlerinin referans aldığı ürünün başında gelmektedir. Petrol fiyatları, arz ve talep koşlları, OPEC’in aldığı stratejik kararlar, haftalık olarak takip edilen petrol stokları verileri ve temel sebepler arasında sayabileceğiz ülkeler arasındaki siyasi-ekonomik ve jeopolitik hamleler neticesinde değişkenlik göstermektedir. Dünya’da Benzin fiyatları ülkeler arasında büyük değişkenlik göstermektedir. Genellikle petrol üreten ülkeler ile ihraaç eden yoksul ülkelerin yanı sıra, ithal eden zengin ülkelerdeki benzin fiyatları büyük değişkenlik göstermektedir. Zengin ülkelerde fiyatlar genellikle daha yüksektir. Ancak ABD’de tek istisna olarak zengin ülke olmasına karşın benzin fiyatı en düşük ülkeler grubunda yer almaktadır. Ülkeler arasındaki fiyat farklılıkların en başlıca rölü ülkelerin uyguladıkları vergi politikaları ile birlikte benzin için uygulanan sübvansiyonlardır.